Chlapci z Luníka zažili počas tábora bežný život na Valdoccu

(Borda, 28. júla 2017) – Valdocco bolo prvé stabilné oratórium dona Bosca, zakladateľa Saleziánskej kongregácie. Vrátiť sa o 150 rokov späť v čase a zažiť atmosféru, ktorú zažívali prví chovanci dona Bosca mohli aj šestnásti chlapci z košického Luníka IX. Počas chlapčenského tábora uprostred júla ich pri tom sprevádzali saleziáni, animátori a tri kuchárky.

Don Bosco chlapcom hneď v prvý deň predstavil svojich troch najlepších chlapcov: Miška Magoneho, Františka Besucca a Dominika Savia. Títo traja kamaráti sa postavili na čelo troch skupín. Chlapci v nich absolvovali bežný život na Valdoccu – po ranných modlitbách a raňajkách nasledovali dve vyučovacie hodiny, po ktorých sa zaradili do pracovných dielní.

Najväčší úspech zožala príprava a výzdoba kaplnky Panny Márie, v ktorej spoločne podvečer slávili svätú omšu. Po obede na chlapcov čakali turnaje, malá olympiáda otca Jozefa, úlohy v skupinách alebo výlet za donom Boscom. Večer chlapci hrávali nočné hry a pre tých, čo mali ťažkosť hneď zaspať, bola pripravená prechádzka nočnou prírodou. Nechýbal pochod so zažatými fakľami, ktoré pre účastníkov tábora starostlivo pripravoval otec Marián.

"Chlapci sa znova niečo priučili, nadýchali čerstvého vzduchu, ale hlavne upevnili svoje kamarátstva navzájom a s Pánom Ježišom. Dôležitosť kamarátstva im budú pripomínať tričká, na ktorých im don Bosco zanechal odkaz: S každým sa rozprávaj tak, aby si sa stal jeho priateľom," na záver dodáva jeden z organizátorov.

www.lunik9.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.