Chlapci z Troch hôrok zažili tábor na motívy knihy Exodus

(Košice, 29. júla 2019) – Kemp v Kopytovskej doline pri Branisku sa od 7. do 12. júna premenil na vojenský štát Kattegard. Mladí chlapci zo saleziánskeho strediska v Košiciach prežili tento týždeň príbeh prenasledovaného národa, ktorý hľadal miesto, kde by sa usadil. Tábor Run Away 2019, s motívom prebratým z biblického Exodu, reagoval na súčasné globálne problémy emigrácie, náboženskej slobody a viery.

Do dejín národa Adygejcov, ktorý pochádzal zo stepí na východe od pohoria Ural, vstúpili chlapci v momente príchodu do novej krajiny Kattegard. Tamojší domorodci Kabardi ich prijali s veľkou úctou a radosťou. Nadšenie a bezproblémový život pokazila extrémistická skupina Novij Kabard, ktorá voči Adygejcom začala šíriť nevraživosť. Sociálny útlak vo forme ťažkých prác a prenasledovania vyvolal u Adygejcov odpor voči diktátorskému režimu. Pokoj a blaho Kattegardu zostalo iba v dávnych spomienkach, hoci kabardská vláda šírila iný názor.

Adygejcom sa podarilo skontaktovať s národom Čuvašov, ktorý žil na opačnej strane Uralu. Pomoc vo forme materiálu a nástrojov vyvrcholila leteckým útokom. Napriek hrozbám Adygejcov sa diktátor Meremptah nechcel vzdať svojej tyranie a obetoval životy mnohých svojich ľudí. Keď zázrakom prežil a videl skazu svojej krajiny, prepustil Adygejcov, ktorým sa vďaka svojej pripravenosti nestalo v osudnú noc nič.

Meremptah si na ďalší deň svoj úmysel opäť rozmyslel a rozbehol sa za Adygejcami. Dostihol ich na hranici, ako sa snažia zneškodniť mínové pole, cez ktoré chceli prejsť. Niekoľko chytených chlapcov sa nakoniec podarilo vykúpiť obetavosťou a snahou druhých chlapcov zo všetkých divízií.

Národ Adygejcov sa po vyslobodení a získaní autonómie začal formovať ako nový národ so svojimi zákonmi a pravidlami. Skôr ako vonkajšia legislatíva bola dôležitá konverzia vlastného srdca, v strede ktorého stál Pán. Takto vystrojeným chlapcom už chýbala iba posledná vec – vlastná krajina.

Neobývané zauralské stepy sa stali útočiskom mladých Adygejcov. Nič však nie je zadarmo, čo za niečo stojí. Vytrvalí bojovníci sa museli opäť popasovať s neľahkou prekážkou – tento raz to boli kočovní pašeráci, ktorí rabovali všetko, čo im prišlo do cesty.

Po dlhom a úpornom boji sa nakoniec Adygejcom predsa len podarilo poraziť a vyhnať pašerákov. Radosť z novej krajiny Khan’an oslávili spoločnou svätou omšou a slávnostným obedom. Nastal čas aj na vyhodnotenie najlepších divízií a presun k autobusu, ktorý vyviedol chlapcov nielen do Košíc, ale aj z celého príbehu národa Adygejcov.

Zdroj: 3horky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.