Chlapci zo Žiliny sa na pobytovom tábore učili samostatnosti

(Poluvsie, 4. septembra 2019) – Štvrtý prázdninový týždeň patril v saleziánskom oratóriu v Žiline chlap(čen)skému táboru. Spolu osemnásť chlapcov sa rozhodlo odvážne vykročiť na cestu samostatnosti a zodpovednosti.

Počas piatich dní strávených na chate v Poluvsí sa mohli naučiť množstvo praktických vecí. Úspešne zvládli rúbanie dreva, prípravu ohňa za pomoci kresadla alebo orientáciu v prírode. Naplno zaujala aj možnosť upiecť si vlastné posúchy či placky na horúcom kameni v pahrebe.

Voľné chvíle vyplnili spoločnou hrou, kúpaním sa v potoku a zápasením v blatovej jame. Nevšedným momentom bola aj ranná prechádzka spojená s pozorovaním východu slnka.

Chlapci, ale aj animátori si z tábora odnášajú množstvo zážitkov, pekne strávených spoločných chvíľ a samozrejme aj nové kamarátstva.

Zdroj: domkazilina.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.