Čínsky kardinál salezián Zen Ze-kiun strávil niekoľko dní na Slovensku

(Bratislava, 16. júna 2017) – Kardinál Jozef Zen Ze-kiun SDB, emeritný biskup Hongkongu, navštívil koncom mája Slovensko. Počas takmer týždňovej návštevy absolvoval niekoľko stretnutí, ktoré boli predmetom jeho záujmu.

Do Bratislavy pricestoval 85 ročný salezián z Budapešti 31. mája. Na bohosloveckej fakulte sa stretol so slovenskou historičkou prof. Emíliou Hrabovec. Navštívil Ústav pamäti národa a diskutoval s predsedom Správnej rady ÚPN Ondrejom Krajňákom. Napokon sa na súkromnej audiencii porozprával s bratislavským arcibiskupom Mons. Stanislavom Zvolenským.

V pondelok 5. júna slávil kardinál Zen svätú omšu v kostole Panny Márie Pomocnice na Miletičovej. Hlavným celebrantom bol bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Kardinál vo svojej homílii vyzval veriacich, aby si vážili náboženskú slobodu a zostali vždy verní pravde. Na druhý deň odcestoval vlakom do Prahy, kde ho očakávali českí saleziáni.

Kardinál Jozef Zen Ze-kiun sa narodil v Šanghaji. Saleziánsky noviciát absolvoval v Hongkongu. V čase jeho vstupu v kontinentálnej Číne zvíťazili komunisti, a tak sa celých 27 rokov nemohol vrátiť späť. Študoval na saleziánskej škole v Turíne na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 11. februára 1961 kardinálom Maurilio Fossatim. Úrad provinciála saleziánov v Číne zastával po dobu šiestich rokov. V septembri 1996 bol vymenovaný za biskupa – koadjútora Hongkongu. Na čelo diecézy nastúpil v roku 2002. Za kardinála ho vymenoval pápež Benedikt XVI. v roku 2006.

Informoval: Pavol Grach SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.