Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávila 30. výročie svojho vzniku

(Bratislava, 22. septembra 2021) – Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávila 19. septembra významné, 30. výročie svojho vzniku. Jej zriaďovateľom je Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad, ktorý duchovnú starostlivosť zveril do rúk sestrám saleziánkam.

Súčasťou osláv bola slávnostná svätá omša za účasti veľkého počtu detí, rodičov, bývalých aj súčasných zamestnancov, absolventov, pedagogického zboru, ale aj zástupcov zriaďovateľa, rehoľníkov či iných pozvaných hostí.

Svätej omši predsedal direktor saleziánskej komunity na Mamateyovej ulici don Milan Janák SDB. V príhovore zdôraznil dôležitosť výchovy, ktorá je v prvom rade úlohou rodičov, ale spoluprácou s materskou školou im pomáha v jednotnom vedení ich detí. Poukázal aj na to, že deti si z materskej školy do svojej rodiny prinášajú malé semiačka dobra, ktoré môžu rásť nielen v nich samých, ale cez nich aj v ich rodinách. Na záver vyzval nielen deti, ale aj ich rodičov a všetkých prítomných, aby boli vďační za milosti, ktoré v tejto „škôlke“ dostávajú. Hlasné zvolanie detí „Ďakujeme,“ potvrdilo ich veľkú vďačnosť.

Krátko po svätej omši nasledoval zábavný program v priestoroch saleziánskeho strediska Mamateyova. Programom sprevádzali hudobné vystúpenia súčasných škôlkárov, ale aj bývalých absolventov. Prítomní si mohli pochutnať na cukrovej vate, zmrzline, zajazdiť na motokárach, zatancovať či občerstviť sa. K dispozícii bolo aj CD, ktoré nahrali deti a kolektív škôlky pri príležitosti tohto výročia.

Pani Marta Spišáková, ktorej deti začali navštevovať CMŠ tento školský rok, ocenila prínos CMŠ i príjemnú atmosféru výnimočných osláv: „Oslava škôlkarských narodenín bola pre nás radostnou rodinnou udalosťou. Sme v škôlke noví, no vnímali sme prijatie a jednotu. Škôlka prekračuje hranice „inštitúcie“; je to aj spoločenstvo rodín, ktoré sa za 30 rokov fungovania škôlky okolo nej vytvorilo. Na oslave to bolo veľmi cítiť, že sme jedna rodina zjednotená v Bohu.“

Viac informácií o výročí a škôlke nájdete na stránke www.skolkamazzarellovej.sk.

Organizačný tím CMŠ Márie Mazzarellovej

Foto: Vladimír Škuta, Martin Deko, Lukáš Manduch

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.