Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslavuje 30 rokov

(Bratislava, 17. septembra 2021) – Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave oslávi 19. septembra 2021 významné, 30. výročie svojho vzniku. Oficiálne otvorenie škôlky sa uskutočnilo 18. septembra 1991 a duchovnú starostlivosť zveril jej zriaďovateľ – Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza, Arcibiskupský školský úrad – do rúk sestrám saleziánkam.

„Svätý apoštol Pavol v liste Korinťanom píše: ‚Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.‘ Presne v tejto dynamike vidím našu materskú školu. Aj preto sa chceme spoločne s deťmi, rodičmi, zriaďovateľom, bývalým aj súčasným pedagogickým zborom, zamestnancami či absolventmi, ktorí nezabudli na svoje detské roky, poďakovať za milosť uplynulých tridsiatich rokov slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bude J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita,“ hovorí sr. Karolína Szelesová FMA, riaditeľka školy.

Súčasťou osláv bude okrem svätej omše o 12:30 hod. aj sprievodný zábavný program (začína o 15:15 hod hod.) v priestoroch saleziánskeho strediska Mamateyova. Počas programu bude k dispozícii cukrová vata, zmrzlina, ale aj hudobné vystúpenia či predstavenie nového CD, ktoré nahrali deti a kolektív škôlky. CD obsahuje 24 skladieb – inštrumentálne verzie, piesne s výchovnou, rodinnou, rozprávkovou a vianočnou tematikou, ale nájdu sa tam aj piesne, ktoré sú modlitbou.

Škôlka si pri príležitosti výročia vytvorila aj nové logo. Jeho súčasť tvorí strom, ktorý predstavuje pevný bod v živote detí navštevujúcich školu. Ovocím stromu je láska – tú vyjadruje koruna stromu v tvare srdca a symbolizuje cieľ školy učiť deti láske k blížnemu. Hojdačka zase vyjadruje cieľ školy naplniť túžbu detí po hre a spoznávaní.

Viac informácií o výročí a škole nájdete na www.skolkamazzarellovej.sk alebo FB profile.

 

 

 

 

Tím Cirkevnej materskej školy Márie Mazzarellovej

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.