Členovia 147. saleziánskej misijnej výpravy dostali misijné kríže

(Turín, Taliansko, 26. september 2016) – V nedeľu 25. septembra sa v Bazilike Panny Márie Pomocnice kresťanov v Turíne uskutočnila slávnosť odovzdávania misijných krížov členom 147. saleziánskej misijnej výpravy. Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime začal silnou výzvou za obnovu misijného ducha v štýle dona Bosca. "Sme dedičmi tradície v našej saleziánskej rodine, ktorá je stará viac ako storočie," povedal. "Buďte odvážnymi hlásateľmi bezhraničného milosrdenstva a štedrosti Boha, zvlášť medzi chudobnými a núdznymi."

2016 09 25 ANS misijna vyprava3

Slávnostnú svätú omšu koncelebroval don Francesco Cereda, vikár hlavného predstaveného, don Guillermo Basañes, hlavný radca pre saleziánske misie, 11 saleziánskych provinciálov, ktorí sa zišli v Turíne na polročnom stretnutí s hlavným predstaveným a mnoho ďalších saleziánov-kňazov. Prítomná bola aj generálna matka saleziánok Yvonne Reungoat a niekoľko ďalších členov saleziánskej rodiny.

V kázni hlavný predstavený povedal, že misionári musia najprv zdieľať s ostatnými ľudskosť, ktorú prijali od svojich rodín a svojej kultúry a ktorá bola denne "vyživovaná" dôverným vzťahom s Ježišom.

Tiež by mali zdieľať radostné svedectvo o živote založené na kresťanskej láske a bratskosti, posolstvo mieru a rozvoja, odpustenia a spoločenstva v mnohých rozličných situáciách trpiacich ľudí na svete.

Ďalej by si mali vyberať posledných, vylúčených, najnúdznejších, aby im pomohli s rôznymi potrebami, a zároveň hlásať Dobrú zvesť, ako sa naučili od dona Bosca. No slúžia aj tým, ktorí nie sú chudobní. "Pomôžte im spasiť si dušu tým, že otvoria svoje srdcia službe posledným."

Na záver hlavný predstavený pripomenul, že korene misionárskeho života sú v plodnom vzťahu s Bohom. Zveril všetkých nových misionárov pod ochranu Panny Márie Pomocnice kresťanov.

2016 09 25 ANS misijna vyprava2

Po kázni odovzdali hlavný predstavený a generálna matka kríže každému z odchádzajúcich misionárov: 18 saleziánom, 19 saleziánkam a 9 dobrovoľníkom (8 ženám a jednému mužovi), ktorí sú poslaní svedčiť o Božom milosrdenstve svojim bratom a sestrám na misii ad gentes.

2016 09 25 ANS misijna vyprava1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.