Čo je pravým pokladom ľudstva? Odpoveď hľadali mladí z Banskej Bystrice

(Banská Bystrica, 19. júla 2022) – V banskobystrickom Salezku sa začiatkom prázdnin opäť uskutočnilo „Oratko na špacírke“. Tento rok bol výber výletov veľmi zaujímavý a pestrý. Všetky dni spájala spoločná téma: Hľadáme pravý poklad ľudstva.

Prvý deň, ktorý sa niesol v tematike vody, mali mladí v pláne vycestovať do neďalekého Brusna. Na železniciach sa však vyskytla chyba, a tak sa po rýchlej zmene programu vydali do kúpeľov Sliač. Deň dopadol dobre a deti nakoniec zistili, že voda je veľmi dôležitá, ale nie je to pravý poklad.

V utorok navštívili banskobystričania hradby v Mýtnej. Cesta vlakom bola síce dlhá, ale oplatila sa. Po celotáborovej hre, v ktorej získavali poklad, sa opäť dozvedeli, že ani peniaze nie sú pravým pokladom.

Po dvoch v celku náročných dňoch si táborníci šli spoločne oddýchnuť na radvanské lúky, kde spoznávali tradície a kultúru Radvanského jarmoku.

Štvrtok sa niesol v znamení prírodných bohatstiev a pri tejto príležitosti bol na programe výlet na farmu Bukovina pri Bzenici. Čas v prírode a pri zvieratách si deti dosýta užili a už sa nevedeli dočkať vyvrcholenia programu v piatok.

Posledný deň všetci spoločne strávili na sásovských lúkach. Chvíľu sa zahrali, zatancovali a nakoniec sa mladí dozvedeli, že pravým pokladom ľudstva sú dobrí priatelia.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.