Čo nájdete v novom čísle časopisu Don Bosco dnes?

(Bratislava, 3. marca 2015) – Svätý Otec povolil slávnostné vystavenie Turínskeho plátna pri príležitosti dvestoročnice dona Bosca. 21. júna tohto roka sa osobne vyberie na púť do Turína, aby si uctil Posvätné plátno a vzdal poctu svätému Jánovi Boscovi pri 200. výročí jeho narodenia. V druhom vydaní časopisu Don Bosco dnes nájdete štvorstranový špeciál venovaný práve tejto téme. V roku 2013 sme mohli na Slovensku privítať relikvie dona Bosca. Približne 80 000 ľudí si ho prišlo uctiť a poďakovať mu. Už o niekoľko mesiacov si budete môcť zakúpiť knihu s názvom Dotkol sa ma s podtitulom Don Bosco medzi nami, ktorá zachytáva atmosféru tejto vzácnej návštevy. Viac o knižke prezradí v článku samotný autor salezián don Marián Husár.

Vo svojej rehoľnej formácii a príprave na kňazstvo študuje na medzinárodnom saleziánskom teologickom inštitúte v Turíne 8 spolubratov zo Slovenska. Ako vyzerá život vo veľkej komunite medzi bratmi s rozdielnymi tradíciami a kultúrou sa dočítate v rubrike dvestoročnica.

V rubrike zasvätení sme poprosili o krátke svedectvo niektorých zasvätených členov saleziánskej rodiny. Položili sme im jednoduchú otázku: Ako tvoje zasvätenie obohacuje tvoju výchovnú prácu?   

mk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.