Čo nové sa dozvedeli slovenskí a českí tirocinanti na spoločnom stretnutí?

(Orlí Hnízdo, 6. októbra 2022) – Prvý októbrový víkend sa odohralo formačné stretnutie mladých saleziánov tirocinantov – tých, ktorí vrámci svojej rehoľnej formácie absolvujú niekoľko rokov na pedagogickej a pastoračnej praxi.

Pravidelné polročné stretnutia sa odohrávajú v spolupráci s českou saleziánskou provinciou. Stretli sa tak štyria slovenskí a dvaja českí tirocinanti, spolu so svojimi troma formátormi – vrátane českého provinciála dona Martina Hobzu.

Významnou súčasťou tohtoročného stretnutia na chate Orlí Hnízdo bola prehliadka sakrálneho priestoru – ostravského Kostola sv. Ducha od českého architekta Mareka Jána Štepána. Okrem prehliadky a výkladu od miestneho farára, spoločenstvo saleziánov tu slávilo aj eucharistiu. Na túto skúsenosť naväzovala večerná moderovaná debata a reflexia o charaktere liturgických a komunitných priestorov obývaných našimi rehoľnými komunitami.

Súčasťou pondelkového programu bola okrem návštevy ostravského centra mesta aj prehliadka miestneho saleziánskeho strediska zameraného primárne na prácu s rómskou mládežou. Tirocinanti mali možnosť rozprávať sa s miestnymi saleziánmi aj riaditeľom saleziánskeho centra, ktorým je pedagóg – laik. Naskytla sa tak príležitosť počúvať skúsenosti o spolupráci saleziánov rehoľníkov a laikov. Za organizáciu formačného stretnutia patrí veľká vďaka don Petrovi Boštíkovi – českému delegátovi za formáciu v spolupráci s českými tirocinantmi, ktorí všetko pekne premysleli a animovali.

Informoval: Michal Žák SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.