Čo prináša dvanásta etapa prípravy na storočnicu s názvom Bože, oplatilo sa mi žiť?

(Bratislava, 4. decembra 2023) – A sme tu – v súčasnosti a zároveň v poslednej etape prípravy na oslavy storočnice prítomnosti saleziánov na Slovensku. Majúc pred sebou sviatky vtelenia Božieho Slova do tohto sveta, môžeme si uvedomiť aj „vtelenie“ sna dona Bosca do prostredia v našej obci, meste, na Slovensku. Človek stojí pred zázrakom Božieho vtelenia i pred zázrakom prítomnosti saleziánskej charizmy na Slovensku a ostáva mu len jedno slovo – VĎAKA. Aby sme raz aj my ako don Ernest Macák s vďakou mohli povedať: „Bože, oplatilo sa mi žiť!“

Kliknite na 100.saleziani.sk, vyhľadajte 12. etapu a zistite o tomto období viac.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.