Pastorácia Rómov

Saleziánska komunita pôsobí v Bardejove od roku 1987. V roku 1990 sa na pozvanie sestry Atanázie (z Rádu sv. Bazila Veľkého) aktívne zapojila do práce s rómskou mládežou v mestskej časti Poštárka. Prvé tri roky prebiehali ich aktivity na voľnom priestranstve, neskôr v prenajatých priestoroch kultúrneho strediska. V roku 1995 kúpili zdevastovanú budovu, ktorú postupne zrekonštruovali za pomoci miestnych Rómov a sponzorov. Zrekonštruovaná budova dnes slúži ako denné oratórium (typicky saleziánska štruktúra na využívanie voľného času a formáciu mladého človeka) s kostolíkom. V oratóriu sa nachádzajú klubovne, herňa, spoločenská miestnosť, posilňovňa, biliard a dielňa. Pri budove oratória vybudovali s pomocou mesta ihrisko.

V dopoludňajších hodinách sa priestory oratória využívajú na vyučovanie detí z prvého stupňa základnej školy, popoludní sú otvorené pre deti a mladých z osady.

 

V záujme rozšírenia a skvalitnenia tejto práce v roku 2000 začali saleziáni plánovať a následne aj budovať ďalší objekt, ktorý pozostáva z troch tried, dielne, telocvične s príslušenstvom a viacúčelovej spoločenskej miestnosti.

 

Realizáciou tohto projektu chcú saleziáni zabezpečiť kontinuitu vzdelávania, aktivít počas voľného času a vytvoriť niekoľko pracovných miest. Nejde o experimentovanie, ale o rozšírenie existujúceho diela, ktorého činnosť realizuje saleziánska komunita spolu so svojimi spolupracovníkmi už pätnásť rokov.

 

Zmyslom činnosti je postupné prebúdzanie detí, mladých, ale aj dospelých k hodnotám, ako je napríklad vzdelanie, rešpektovanie a ochrana majetku, spoluzodpovednosť, služba druhým a nepochybne aj viera. 

 

S remeslami zámočníctvo a stolárstvo je tu už niekoľkoročná dobrá skúsenosť. Doteraz sa zámočníctvo prevádzkovalo v garáži a stolárstvo v malej dielničke pastoračného centra. V súčasných „dielňach“ pracujú dvaja-traja pracovníci. Táto skupina poskytuje služby celej osade (zasklievanie okien, rámovanie obrazov, oprava nábytku, zváračské práce). Zväčšením priestorových kapacít bude možné zvýšiť počet pracovníkov aj rozsah poskytovaných služieb. 

 

V závere roku 2006 bola budova dokončená a odovzdaná do užívania. Ponuka sa rozšírila, otvorili sa nové možnosti a takisto aj doba dozrela. Integrácia sa z papiera potrebuje dostať na ulice, do domov.

 

Ako to išlo poporiadku:

 

1990
• Prvý kontakt s Rómami priamo v osade.

 

1991
• Posvätenie kríža v osade.
• Stretnutia v provizórnych priestoroch, príprava na sviatosti po domoch. 
• Získavanie kontaktov a dôvery, aktivity pre deti, mladých, púte, výlety.
• Nadobúdanie skúseností, hľadanie fungujúcich modelov doma i v zahraničí.
• Výmena skúseností s ľuďmi „z brandže“.
• Postupné prenajímanie si miestneho kultúrneho strediska.

 

1995
• Kúpa kultúrneho strediska a postupné svojpomocné prerábanie.

 

1997
• Aktívna účasť na blahorečení Zefyrína vo Vatikáne.

 

1998
• Posviacka Kostola bl. Zefyrína. 

 

2001 
• Otvorenie materskej škôlky pod hlavičkou Saleziánov dona Bosca v prenajatých priestoroch.

 

2002
• Začiatok stavby novej budovy výchovno-vzdelávacieho centra. 

 

2002
• Elokované triedy I. ZŠ priamo v priestoroch pastoračného centra.

 

2003
• Púť Turín, Lurdy.

 

2003
• Otec Peter Bešenyei odchádza do Michaloviec.

 

2005 
• Saleziáni dona Bosca sa stávajú zriaďovateľmi Základnej školy sv. Dominika Savia.

 

2006
• Spojenie základnej školy a Materskej školy bl. Zefyrína.

 

2006
• Dokončenie Výchovno-vzdelávacieho centra DON BOSCO.

 

 

©2013 Saleziáni don Bosca. Design by musho. Created by nic.sk

Táto stránka využíva v rámci poskytovania služieb cookies. Pokračovaním v návšteve stránky súhlasíte s ich používaním.Viac informácií vrátane informácií o ich odstránení a vypnutí nájdete TU.