Čo spája rehoľníkov: Modlitba a šport

(21. november 2012) – 18. novembra sa prvýkrát uskutočnilo v Košiciach neformálne stretnutie rehoľníkov, ktorí pôsobia v tomto meste. Akciu iniciovali saleziáni. Miestom stretnutia bolo saleziánske stredisko na Troch hôrkach. Stretnutia sa zúčastnili tieto rehoľné spoločenstvá: dominikáni, augustiniáni, jezuiti a saleziáni.  Prvá časť sa niesla v športovom duchu, kedy sme si spoločne zahrali futbal a stolný tenis. Druhá časť programu sa niesla v bratskom duchu. Počas večere sme si vymieňali skúsenosti a zážitky a navzájom sa spoznávali. Záver tohto milého stretnutia patril spoločnej modlitbe vešpier. Na záver sa všetkým prihovoril direktor z Kalvárie don Pavol Drška, ktorý vyzval všetkých rehoľníkov k vzájomnej  modlitbe a vyjadril nádej, že podobné akcie v tomto priateľskom duchu budú pokračovať aj ďalej. 

2012_11_21_stretnutie_reholi1.jpg

2012_11_21_stretnutie_reholi2.jpg

2012_11_21_stretnutie_reholi4.jpg

2012_11_21_stretnutie_reholi5.jpg

Informoval: Pavol Drška

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.