Čoskoro vyjde obnovené vydanie saleziánskeho modlitebníka s novými dodatkami

(ANS/Rím, 27. februára 2020) – Revíziu Saleziánskeho modlitebníka, ktorú požadovala 27. generálna kapitula je vo fáze úprav a publikovania. Modlitebník s názvom “V dialógu s Pánom” bude k dispozícii vo viacerých jazykoch (taliančina, britská angličtina, americká angličtina, španielčina, portugalčina, francúzština) a budú pribúdať ďalšie.

Medzitým je už v prevádzke funkčná experimentálna digitálna verzia modlitebnej aplikácie s názvom „Salesians@prayer” (Saleziáni@modlitba), ktorú si môžete stiahnuť pre zariadenia na platformách Android a iOS z Google Play alebo z App Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dosatic.salesiansbook).

Aplikácia obsahuje, tak, ako to bolo doteraz, revidovanú verziu modlitebníka “V dialógu s Pánom” a verziu Saleziánskeho propria (vlastných textov na slávenie saleziánskych sviatkov), ktorá ešte nebola revidovaná, ako aj sekciu modlitieb za 28. GK.

Saleziánske proprium sa momentálne reviduje a postupne pribúdajú texty na liturgické slávenia nových svätých a blahoslavených saleziánskej rodiny. Práce na talianskej verzii misála a lekcionára sa blížia ku koncu, zatiaľ čo revízia liturgie hodín sa ešte len musí začať. Záverečnou fázou bude príprava prekladu do rôznych jazykov.

„Saleziánske proprium obsiahnuté v aplikácii „IBreviary“ sa aktualizuje v stanovenom čase. Táto aplikácia zostáva vynikajúcou voľbou pre členov saleziánskej rodiny, ktorí chcú nájsť ´všetko na jednom mieste´“.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.