Ctihodného Matta Talbota dávajú írski saleziáni za príklad mladým

(Dublin, Írsko, 18. februára 2015) – V roku, v ktorom saleziánska rodina na celom svete oslavuje dvojsté výročie narodenia dona Bosca, si v írskom Dubline pripomínajú aj 90. výročie úmrtia ctihodného Matta Talbota. Jeho pozostatky sú uložené v chráme, ktorý je zverený saleziánom. Je to pre nich príležitosť vyzdvihnúť niektoré podobnosti medzi írskymi ctihodným a svätcom z Piemontu.Už viac ako dvadsať rokov je saleziánom v Írsku zverená pastoračná starostlivosť o kostol Lurdskej Panny Márie v Dubline. Hoci je v centre mesta, v skutočnosti je to služba pre ľudí na okraji, zasiahnutých sociálnymi problémami a závislosťami. Jednou z ich iniciatív je komunitná práca s drogovo závislými zameraná na mladých ľudí.

V kostole uchovávajú tiež pozostatky ctihodného Matta Talbota, Dublinčana, ktorý zomrel v roku 1925. Bol známy pre svoju svätosť – prekonal ťažkú závislosť od alkoholu prostredníctvom modlitby a pokánia. Z pastoračnej iniciatívy sa vo farnosti konajú špeciálne aktivity pri príležitosti 90. výročia smrti Matta Talbota a na oslavu jeho odkazu bol vyhlásený Rok Matta Talbota.

Rok sa začal slávením omše k začiatku novény, ktorej sa zúčastnilo okolo 200 ľudí z celého Dublinu a okolia. Omši predsedal otec Brian Lawless, vicepostulátor procesu kanonizácie Matta Talbota, spolu s ním ju slávil aj don Richard Ebejer SDB, miestny správca farnosti. Na konci omše vdp. Lawless požehnal výstavu ilustrujúcu život Matta Talbota pri vchode do kostola. Vystavené boli aj predmety, ktoré patrili Mattovi. Po omši si uctili Mattove relikvie.

2015 02 18 ANS Matt Talbot

V nedávnom článku, ktorý sa objavil v Irish Catholic, otec Lawless hovoril o možnom zázraku uzdravenia dieťaťa v maternici, ktorý predstavil v Ríme. Ak bude potvrdený Vatikánom, mohlo by to znamenať, že Matt Talbot bude pápežom Františkom vyhlásený za blahoslaveného.„Matt Talbot je veľmi uctievaný, najmä v Spojených štátoch amerických. So všetkými ťažkosťami a problémami, ktorým ľudia čelia v dôsledku závislostí, je teraz ten čas, kedy potrebujú patróna a Matt je jasná voľba,“ hovorí otec Lawless.

V rozhovore pre Irish Catholic don Ebejer povedal: „Chceme Matta Talbota predstaviť ako vzor pre mladých ľudí. Mnohí o ňom rozmýšľajú ako o starom mužovi, ale jeho obrátenie sa odohralo, keď mal 28 rokov. Môže hovoriť k dnešným mladým ľuďom… Svätý Ján Bosco hovorieval, že nezáleží na tom, aký tvrdohlavý môže mladý človek byť, vždy je v ňom iskra dobroty, ktorú treba rozdúchať. Matt Talbot je reálnym príkladom, že don Bosco mal skutočne pravdu. Naozaj, Matt nesie silný odkaz pre dnešných mladých, pre dnešné rodiny a pre dnešnú spoločnosť.“

2015 02 18 ANS Matt Talbot 2

ANS, tl

foto: Saleziáni v Írsku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.