Dá sa žiť život štyridsiatnika sväto – zaznelo na pohrebe dona Jozefa Kabinu

(Bratislava, 3. júla 2019) – Vo farskom Kostole sv. Filipa a Jakuba v Lovči sa v utorok 2. júla konala pohrebná svätá omša za zosnulého saleziána kňaza, dona Jozefa Kabinu, ktorý tragicky zomrel vo veku 45 rokov.

Rozlúčkovej bohoslužbe predsedal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis, hlavnými koncelebrantmi boli provinciál saleziánov don Jozef Ižold, direktor žilinskej komunity ponoviciátu don Peter Ondrej, miestny farár z Lovče vdp. Ivan Miksai a don Štefan Turanský, ktorý sa veriacim prihovoril počas homílie.

„Vďaka ti za tvoj krásny život. Je to tajomstvo, tvoj odchod, ale asi nám naznačuješ, kam sa uberáme. A aby sme aj my dozreli v tej chvíli, ktorú nám Pán pripravil. Aby sme sa na smrť nepozerali ako na prekvapenie, na kríž, na niečo, čo nás možnože bolí, nás ťaží, ale z perspektívy zmŕtvychvstalého Krista. Pretože len vtedy náš život bude mať zmysel, v Kristovi, vo večnosti. Drahý Jožko prihováraj sa za nás, pretože tvoja plnosť života, tvoj kňazský a rehoľný život, som presvedčený, že bol zmysluplný, a že si nám ukázal cestu, ale najmä spôsob, ako kráčať týmto životom a smerovať do našej nebeskej vlasti,“ zakončil pohrebný príhovor don Turanský.

Na sv. omši koncelebrovalo vyše 80 kňazov a so zosnulým sa prišli rozlúčiť aj sestry saleziánky na čele s provinciálkou Monikou Skalovou, zástupcovia saleziánov spolupracovníkov, farníci z Lovče, Žiliny, Bratislavy, či Popradu a nechýbali skupiny mladých z miest, na ktorých don Kabina pastoračne pôsobil.

Na záver bohoslužby odznelo niekoľko príhovorov, medzi nimi aj slová uznania a vďaky od provinciála saleziánov dona Jozefa Ižolda, ktorý bol spolubratom dona Kabinu vo viacerých komunitách počas jeho života. „Keď som sa dozvedel o jeho smrti, hovorím donovi Boscovi, že trochu ťa začínam chápať, čo si asi prežíval, keď ti umieral Dominik Savio. Chlapec, ktorý dáva také perspektívy, dostal také Božie dary a teraz zrazu jeho život končí. A ako sa o ňom jeden vyjadril, Dominik je vzorom svätosti pre mladého človeka. Pán Boh si ho zobral ako štrnásťročného, aby bol jeho život posolstvom, že dá sa prežiť život puberty sväto. A mne sa zdá, teraz v našej provincii, že ten stredný vek je taký najpočetnejší, že bratov v strednom veku je najviac. Jožko nám vlastne zanecháva posolstvo a asi aj takú riadnu provokáciu, že dá sa žiť život štyridsiatnika sväto, naplno, naozaj, s láskou, s odhodlanosťou. Jožko ďakujem ti za tvoje priateľstvo, mnohokrát preukázané, dôveru, obetavosť, ochotu slúžiť, tvoju horlivosť pre Boha a zároveň aj veľký záujem o človeka. Nech ti Pán dá večnú radosť, o ktorej si toľko rozprával. Nech ti ju dá zakúsiť a nech ti dá naozaj šťastnú večnosť, ľahké odpočinutie,“ rozlúčil sa so zosnulým provinciál.

Na tragickú smrť dona Kabinu zareagoval aj hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime. V liste, ktorý adresoval slovenskej provincii, vyjadril hlbokú bolesť nad stratou spolubrata, veľké uznanie jeho osoby a očakávania, ktoré od neho mala provincia a celá kongregácia, pretože bol práve v plnom rozlete. Don Artime tiež povzbudil spolubratov k viere Zmŕtvychvstalému.

Telesné ostatky zosnulého boli podvečer uložené do saleziánskej hrobky na cintoríne v Bratislave-Vrakuni, kde sa za neho ešte pred začiatkom obradov smútiaci pomodlili desiatok ruženca.

Životopis zosnulého dona Jozefa Kabinu

Don Jozef Kabina sa narodil 2. decembra 1973, do saleziánskeho noviciátu vstúpil v lete 1992 a prvé rehoľné sľuby zložil 14. augusta 1993. Po štúdiách filozofie pôsobil ako saleziánsky asistent v Bratislave-Trnávke, kde sa venoval rozvíjaniu futbalového klubu SDM Domino a zároveň študoval na Univerzite Komenského dejiny. Teológiu študoval v Bratislave a za kňaza bol vysvätený 12. júna 2004. Pôsobil v Bratislave-Trnávke, v rokoch 2009-2013 bol direktorom saleziánskej komunity v Bratislave-Miletičovej, odkiaľ odišiel do Ríma na štúdiá saleziánskej spirituality, na Pápežskej saleziánskej univerzite. Po návrate pôsobil v Žiline v komunite mladých saleziánov – študentov filozofie a jeden rok strávil aj v komunite v Poprade.

V nedeľu 23. júna 2019 náhle odišiel do večnosti vo veku 45 rokov. V službe Pánovi v Cirkvi a Saleziánskej spoločnosti prežil 25 rokov rehoľného a 15 rokov kňazského života.

„Prajem každému, aby objavil, aký krásny je život so živým Bohom a mal z neho opravdivú radosť.“ don Jozef Kabina

Foto: Miroslav Podstavek SDBmk, js sdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.