Ďalší diel katechéz o Titusovi Zemanovi ponúka mladým rast v hrdinstve

(Bratislava, 20. júna 2017) – Štvrtú sériu katechéz o ctihodnom Titusovi Zemanovi prináša pastorácia mládeže Saleziánov don Bosca ešte pred prázdninami. Každá z troch kategórií ponúka jedinečnú tému s tvorivými aktivitami.

Žiaci majú tentoraz možnosť rásť v hrdinstve. Autori Eva Rušínová FMA a Peter Naňo SDB sa nesnažia "nafukovať ich svaly", práve naopak, povzbudzujú hrdinstvo ich sŕdc. Zamerali sa najmä na tradičnú nechuť mladých učiť sa. „Ani don Titus nevedel, načo mu budú všetky predchádzajúce skúsenosti a vedomosti. No Boh s ním mal plán, ktorý sa postupne odkrýval. V prichádzajúcich situáciách mohol využiť to, čo sa dovtedy naučil,“ vysvetľujú na príklade dona Titusa. Počas jedného týždňa budú mať žiaci možnosť zbierať na štyroch skupinách úloh rôznej náročnosti nielen praktické skúsenosti. Téma má tentoraz názov Pyramída hrdinstva.  

Stredoškoláci preskúšajú najmä svoju odvahu. V téme Na hranici prejdú úlohou so záhadnými nádobami, do ktorých musia vopchať ruku, iba vďaka premáhaniu strachu a nechuti. „Môj charakter sa rodí vo chvíli, keď sa musím ozvať, keď sa deje nespravodlivosť, keď sa klame, keď sa treba zastať utláčaných, keď sa niekomu ubližuje. Človek nikdy v živote nevie, kedy bude vystavený situácii, v ktorej bude musieť riskovať. Ak však už teraz nič nechcem riskovať a potrebujem „byť stále poistený“ (nechcem si zašpiniť ruky), tak nikdy nedosiahnem v živote žiadne hrdinstvo. Mám síce čisté ruky, ale prázdne,“ približujú význam tejto aktivity autori.

O tom, že Prehra – výhra nie sú tým najdôležitejším v živote človeka, tentoraz presvedčia vysokoškolákov či starších mladých súdne pojednávania. Vopred stanovené okruhy im umožnia zhodnotiť doterajšie počínanie v danej oblasti. V rámci stretka alebo skupiny majú možnosť hovoriť o vlastnostiach jednotlivcov, pozitívnych i tých menej. Zúčastňujú sa tak súdu s obhajcom, žalobcom, sudcom i porotou. „Máme jediného Sudcu, ktorý má iný Zákonník, nemá paragrafy, ale verše, kauzy sú rozpracované ako podobenstvá… On naše kauzy berie inak a všetky súdy a skrachovania, ktoré v živote absolvuješ, v jeho ponímaní dokážu byť odrazovým mostíkom. Nie je to teória, jeho Syn to absolvoval,“ uzatvárajú tvorcovia aktivitu. Zdôrazňujú tu, že stratou jedného zápasu, nevydarenou skúškou či prehrou, človek nestráca celý svet. Poukazujú aj na príbeh zo života dona Bosca.

Katechézy nájdete na stránke tituszeman.sk v sekcii materiály.

Kristína Zelná

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.