Ďalšie číslo saleziánskeho misijného mesačníka

(Bratislava, 15. apríla 2013) – Drahí Saleziáni a priatelia saleziánskych misií! Srdečný pozdrav vo veľkonočnom období uprostred roka viery. Počas veľkonočného obdobia môžeme zakončiť Eucharistiu misionárskym zvolaním “Choďte a ohlasujte Evanjelium!”

Prečítajte si viac v novom aprílovom vydaní mesačníka Cagliero 11 TU.

Čo je Cagliero 11?Cagliero 11 je dvojstranový spravodaj, ktorý informuje o saleziánskej misijnej činnosti na celom svete. Vychádza raz mesačne a vydáva ho radca pre misie. V súčasnosti je ním český salezián don Václav Klement. Cieľom Cagliera 11 je motivovať k tomu, aby sme si aspoň raz za mesiac spomenuli v modlitbe na všetkých misionárov. Vychádza v rôznych svetových jazykoch a je prekladaný aj do slovenčiny.  Giovanni Cagliero (1838-1926) bol medzi prvými štytmi ľuďmi, ktorí prijali pozvanie dona Bosca v roku 1854 založiť saleziánsku spoločnosť. Zároveň bol vybraný ako vedúca osobnosť prvej misijnej výpravy do Argentíny, ktorá sa uskutočnila 11. novembra 1875. Práve preto dostal tento mesačník názov Cagliero 11.  

Zdroj: www.sdb.cz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.