Darované rúška pomohli v pandémii doma i vo svete

(Bratislava, 9. júna 2020) – Mnoho exallievov i členov saleziánskej rodiny na Slovensku nezostalo v dňoch pandémie chladnými voči výzvam tohto času a pomáhajú svojim blížnym podľa ich možností. Jednou z príležitostí ako pomôcť bol projekt „Darujme rúško“, ktorého cieľom bolo vyzbierať 10 x 150 rúšok  – ako symbol výročia, ktoré si tento rok exallievi vo svete pripomínajú.

„Hneď na začiatku krízy som rozmýšľal, čo by sme mohli spoločne urobiť v prospech našich blížnych. Vedel som, že mnoho exallievov je aktívne zapojených vo svojich komunitách, napríklad pomáhajú s nákupmi starším ľuďom, ale rozmýšľal som, čo by sme vedeli urobiť spoločne. Naše aktuálne výročie nás automatický nasmerovalo k množstvu, ktoré sme chceli vyzbierať – 10 x 150. To, že rúšok bolo nakoniec  dvojnásobok – skoro 3 000, len dokazuje, že naši členovia sú otvorení pomoci blížnym a vedia rýchlo zareagovať,“ vysvetľuje Róbert Mruk, iniciátor projektu.

V priebehu pár dní spoločne vyzbierali 2 871 rúšok. Každé jedno rúško zabalili dobrovoľníci z viacerých miest na Slovensku do samostatného balíčka, ktorý obsahoval inštrukcie na jeho bezpečné používanie a obrázok s relikviou dona Titusa Zemana a Anky Kolesárovej.

Rúška so strieborným vláknom odovzdali exallievi prioritne saleziánom. Podporili taktiež projekty na periférii záujmu – rómsku komunitu v Plaveckom Štvrtku a projekt marginalizovanej komunity v Nitre – Orechov dvor, kde pôsobia sestry FMA. Pri distribúcii pomoci mysleli aj na priateľov v krajinách najviac postihnutých koronavírusom v Európe. Skoro 700 rúšok odoslali saleziánom do Španielska, do mesta León. Ďalších vyše 600 rúšok putovalo do saleziánskych komunít v Rumunsku v meste Costanta. Jednu zásielku rúšok poslali aj do Talianska. Časť rúšok s logom dona Bosca poslali aj do hlavného saleziánskeho domu v Ríme don Eusebiovi Muñozovi, ktorého požiadali o ich distribúciu medzi spolubratmi.

Sociálny projekt exallievov Darujme úsmev, ktorý sa koná vždy v advente, dostal výnimočne nové kontúry. Vďaka viac než 40 zapojeným darcom, medzi ktorými boli exallievi a saleziánska rodina z rôznych kútov Slovenska, sestry satmárky z Vrícka i Školské sestry de Notre Dame z Beckova, tak iniciátori zareagovali na potrebu výnimočnej opatrnosti a bezpečnosti počas pandémie koronavírusu v jej začiatkoch.

Zdroj: exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.