Darujme úsmev núdznym rodinám

(Bratislava, 26. novembra 2018) – V tomto roku už po piatykrát odštartovali exallievi a priatelia dona Bosca v spolupráci so saleziánskou rodinou a Slovenskou katolíckou charitou zbierku Darujme úsmev, ktorá ponúka možnosť zmysluplne pomôcť núdznym. Široká škála spôsobov pomoci umožňuje darcom zvážiť svoje možnosti a prispieť do zbierky formou, aká im vyhovuje.

V priebehu septembra a októbra sekretariát exallievov intenzívne zbieral tipy, ako a komu možno pomôcť. Členovia saleziánskej rodiny a iní nahlásili núdznych a nevyhnutné potreby, ktoré im chýbajú k dôstojnému životu. Zoznam týchto vecí je k dispozícii všetkým ochotným darcom, podľa neho vyberú, čím chcú prispieť, a následne sa táto potreba zo zoznamu vymaže. Nevyhnutná podpora spočíva v duchovnom sprevádzaní zbierky modlitbou, bez ktorej by sa malý projekt spred piatich rokov dnes určite netešil toľkému úspechu a množstvu obdarovaných. Prispieť sa dá aj finančne na účet združenia, ktoré nevyzbierané konkrétne potreby dokúpi alebo použije na úmysel uvedený v poznámke platby od darcu.

Špecifikom zbierky sú tzv. shoeboxy (škatuľa od topánok). Darcovia vo svojich rodinách pripravia pre deti zo slabších vrstiev vianočné darčeky. Do škatule od topánok môžu vložiť oblečenie, hračku, hygienické alebo školské potreby. Takáto škatuľa sa následne zabalí do baliaceho papiera ako vianočný darček, na ktorý treba uviesť, komu je daný darček venovaný – chlapec/dievča a veková kategória. Takýmto spôsobom exallievi vhodne adresujú vianočné prekvapenia pre deti zo sociálne slabších vrstiev. V rodinách darcov sa zase pestuje solidarita a zmysel podeliť sa.

Minulý rok sa v tomto adventnom sociálnom projekte podarilo vďaka 150 dobrodincom obdarovať spolu 52 rodín, dva charitné domy, dve saleziánske strediská, detský domov, cirkevnú škôlku a krízové stredisko. Na účely zbierky prispeli dobrodinci sumou 4 938,21 eur, ktoré boli prerozdelené medzi slovenské rodiny a ukrajinských chlapcov v sirotinci v Ľvove. Vianočné darčeky potešili pod stromčekom 184 detí. Rodiny vo finančnej tiesni si pod vianočným stromčekom našli chladničku, práčky, mikrovlnky, školské pomôcky, odevy, obuv, hračky, zariadenia do domácnosti, potraviny, drogériu, hygienické a čistiace potreby a mnoho ďalšieho podľa ich nevyhnutných potrieb. Organizáciu zbierky a triedenie darčekov zabezpečuje sekretariát exallievov s pomocou mnohých dobrovoľníkov a partnerov projektu.

Viac informácií o zbierke nájdete na www.exallievi.sk alebo sa môžete obrátiť na koordinátorku projektu Kristínu Jakubcovú na emailovej adrese asistent@exallievi.sk. Finančne prispieť možno na účet: SK18 1100 0000 0026 2608 4575 s poznámkou „Darujme úsmev“.

Simona Hrabošová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.