Darujme úsmev – šiesty ročník dobročinnej zbierky exallievov

(Bratislava, 20. novembra 2019) – Združenie exallievov a priateľov dona Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa už po 6-krát do sociálneho projektu Darujme úsmev. Jeho cieľom je konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – pomôcť núdznym medzi nami.

Zbierku organizujú exallievi v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou (FMA, VDB, Family Garden, Savio).

„Okolo nás je veľa núdznych a veľa diel, kde sa dá pomáhať. Počas adventu sa chceme zamerať na diela našej saleziánskej rodiny, do ktorej aj my vďaka don Boscovi patríme a na diela SKCH. Preto si Vás dovoľujeme touto formou osloviť a požiadať o pomoc pri podpore nášho projektu, ktorého cieľom je pomôcť konkrétnym ľuďom, konkrétnym rodinám, konkrétnym komunitám,“ vysvetľujú exallievi.

1. Zbierka konkrétnych potrieb konkrétnych ľudí podľa formuláru: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6KKqgzm3FlProTpxqJK5rSf-PUVObBwTAn7JpVJg4N2mYXg/viewform

2. Shoeboxy – darčeky pre deti podľa pohlavia a veku vo formulári: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdweMJOsHRUw3bguAc7mZ7k4ZF_KvsSLQxa2hhMvAPciLX6VA/viewform

3. Finančná pomoc – ak by ste náhodou v predvianočnom zhone nestíhali nakúpiť veci zo zoznamu konkrétnych potrieb, môžete poslať ľubovoľnú sumu peňazí s Vašim želaním, ako s týmito peniazmi naložiť. Sekretariát exallievov sa postará o realizáciu Vašej požiadavky a všetko samozrejme zdokumentuje. Vaše peňažné príspevky môžete posielať na účet: 262 608 4575/1100, IBAN: SK1811000000002626084575. Do poznámky uveďte „darujme úsmev“ alebo konkrétny cieľ pomoci podľa zoznamu konkrétnych potrieb.

4. Modlitbová podpora projektu – zahrňte núdznych i štedrých darcov do vašich modlitieb. Rovnako ako materiálnu pomoc potrebujeme aj požehnanie od nebeského Otca, aby náš projekt mohol pomáhať a šíriť jeho lásku.

Vaše dary a príspevky môžete priniesť osobne alebo poslať na adresu podľa zberného miesta vo formulári. Zbierka potrvá do 6. decembra 2019.

Kontakt pre viac informácií: Anna Baňasová, koordinátorka projektu +421 902 348 027;  darujme.usmev@exallievi.sk

 

Zdroj: www.exallievi.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.