Darujte dva týždne svojho času deťom na Ukrajine

Prihlasovací online formulár (vyplň najneskôr do 1.12.2013)!!!

Už od roku 1995 saleziáni spolu s mladými dobrovoľníkmi každoročne chodia vypomáhať do gréckokatolíckych farností na Zakarpatskej Ukrajine. Pomoc spočíva v príprave a realizácii dvojtýždenného letného prímestského tábora pre deti a mládež. Táto skúsenosť pomohla už mnohým mladým otvoriť sa viac pre službu druhým, pri hľadaní svojho povolania a v prehĺbení svojho vzťahu k Bohu.

Ponuka je teda adresovaná mladým v období, kedy robia dôležité životné rozhodnutia. Spodná hranica je 18 rokov a vrchná je 30 rokov. Je to výzva pre tých, ktorí už majú nejakú skúsenosť práce s deťmi, alebo mladými (tábory, stretnutia, prípravy birmovancov…). Predchádzajúca, alebo aktuálna skúsenosť spolupráce so saleziánmi je vítaná, ale nie je nevyhnutnou podmienkou.

Ísť ešte ďalej znamená ponúknuť svoje dary a talenty nielen ľuďom vo svojom okolí, ale ísť aj do iných prostredí, k ľuďom, ktorí ma potrebujú, a pri svojej skromnosti ma veľakrát dokážu obohatiť viac ako si myslím. Aby táto skúsenosť bola pre teba obohatením, treba byť otvorený pre spoluprácu s druhými, schopný sa prispôsobiť, zodpovedne sa zapájať do aktivít a úloh, ktoré s prípravou súvisia a byť ochotný sa naučiť základy ukrajinčiny.

Keďže túto našu prácu nezakladáme len na svojich talentoch a skúsenostiach, ale chápeme ju ako účasť na budovaní Božieho kráľovstva, je táto ponuka určená veriacim, ktorí chcú ísť ešte ďalej aj vo svojom duchovnom živote.

Možno že ťa toľko vecí a požiadaviek vystrašilo, nemusíš sa báť, stačí ak si pri čítaní týchto riadkov pocítil túžbu ísť ešte ďalej, urobiť krok k druhým a o ostatné sa už Pán Boh postará presne podľa slov jednej misijnej dobrovoľníčky: „Boh si nepovoláva pripravených, ale pripravuje povolaných.“

Viac informácií nájdeš TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.