Decembrový Rebrík na ceste k Vianociam

(Bratislava, 1. decembra 2022) – Narodenému Ježiškovi sa prišlo pokloniť mnoho ľudí. Kráľ Herodes sa však bál, že by ho Ježiš mohol pripraviť o trón. Preto dal v Betleheme a jeho okolí pozabíjať malé deti. Tak sa začína Téma decembrového Rebríka (Svätá) rodina na úteku.

Udalosti, ktoré spôsobili útek Svätej rodiny sú v mnohom podobné udalostiam, ktoré aj v súčasnosti nútia ľudí utekať zo svojej vlasti. Možno nie príliš vianočná téma – a predsa patrí k Vianociam. Vedie čitateľov k tomu, aby sa učili vidieť v ľuďoch v ich blízkosti práve prichádzajúceho Ježiša.

Decembrové vydanie TU.

Netradičný adventný kalendár s názvom Pastierik zo Samburu ponúka štvorstránka v strede časopisu, ktorá je pripravená v spolupráci s koledníckou akciou Dobrá novina. Každý adventný týždeň prináša deťom krátky príbeh putovania strateného pastierika, ktorý hľadá svoj domov. Okrem príbehu príloha ponúka úlohu na každý adventný týždeň. Po jej splnení si deti môžu vyfarbiť určené časti ich adventného obrázka.

Ako byť počas dňa, ktorý je naplnený rozličnými aktivitami, v stálom spojení s Bohom? Pomôžu strelné modlitby, ktoré sú ako polienka, ktoré pomáhajú po celý deň udržiavať v našom srdci oheň lásky k Bohu. Viac sa čitatelia dočítajú v rubrike V Božom objatí.

Ako sa chlapec Raila z Kene stal tvárou vianočnej kampane Dobrá novina? O tom a aj o sadení a pestovaní zeleniny a ovocia ako o ceste boja so zmenou klímy on sám porozpráva v článku Meníme púšť na záhradu.

Viac informácií o časopise, ako aj možnosti objednať si predplatné, nájdete na www.rebrik.sk.

Katarína Jantáková a Peter NovákVydavateľstvo DON BOSCO

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.