Delegácia NR SR sa v Baku stretla aj s biskupom Mons. Vladimírom Feketem

(Baku, 15. júna 2022) – V dňoch 10. – 13. augusta navštívila Azerbajdžan početná delegácia poslancov a zamestnancov Národnej rady Slovenskej republiky, vedená jej predsedom Borisom Kollárom.

Okrem oficiálnych stretnutí s prezidentom Azerbajdžanskej republiky a ďalšími autoritami, zorganizoval veľvyslanec SR v Azerbajdžane pán Milan Lajčiak, na požiadanie predsedu NR SR, stretnutie delegácie s miestnym biskupom. Stretnutie sa uskutočnilo v chráme Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v sobotu 11. júna o 19:00 hod. Zúčastnili sa na ňom aj traja slovenskí kňazi a dve rehoľné sestry.

Apoštolský prefekt v Azerbajdžane Mons. Vladimír Fekete privítal hostí v chráme a oboznámil ich stručne s históriou kresťanstva v Azerbajdžane. Pripomenul najdôležitejšie udalosti zo života misie, ktorú tu od roku 2000 vykonávajú slovenskí saleziáni i hlavné výchovné a sociálne projekty, ktorým sa venuje miestna cirkev. Momentálne v misii pracuje 12 Slovákov: šesť kňazov, dvaja rehoľní bratia a štyri rehoľné sestry Slovenky.

Hostia si prezreli chrám i výstavu, ktorá bola otvorená minulý mesiac pri príležitosti 20. výročia návštevy svätého pápeža Jána Pavla II. v Azerbajdžane.

Po spoločnej fotografii otec biskup zaželal predsedovi i prítomným poslancom, aby sa pre dobro Slovenska vedeli v parlamente dohodnúť aspoň na tých najdôležitejších veciach.

Informoval: Radoslav Schudich SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.