Deň farnosti v Banskej Bystrici sa niesol v športovom duchu

(Banská Bystrica, 27. mája 2013) – V Banskej Bystrici v piatok slávili sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je zasvätený aj tamojší kostol. Samotné oslavy "Dňa farnosti", nazývaného aj hody, sa uskutočnili v nedeľu formou stretnutia s priateľmi pri dobrom guláši.

Pri tejto príležitosti sa konal aj futbalový turnaj Savio cup. Zúčastnili sa ho štyri mužstvá: mladší chlapi, mladší animátori, starší animátori a hostitelia turnaja saleziáni + starší chlapi. Víťazom turnaja sa stali mladší animátori.

Popoludňajší program ukončil Don Peter Veselský SDB záverečným požehnaním Panny Márie Pomocnice.

Zdroj: www.sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.