Deň otvorenia dverí oratória a mládežníckeho strediska v Novej Dubnici

(Nová Dubnica, 5. októbra 2018) – Tretia septembrová nedeľa bola v Novej Dubnici venovaná už tradičnému Dňu otvorenia dverí oratória a mládežníckeho strediska.

Hneď na úvod si animátori pripravili krátku scénku podľa rozprávky „V hlave“. Po nej sa mladší, ale aj starší účastníci mohli vrhnúť na pripravené stanoviská, kde si mohli vyskúšať chodenie na plechovkových chodúľoch, preveriť svoje schopnosti na rambodráhe, svoju výdrž pri skákaní cez švihadlo a odmerať si s kamarátom sily pri obľúbenej hre dekomlat.

Taktiež bola možnosť zatancovať si táborové tance a zistiť, aké je to ísť na kolobežke dozadu. Deti takto zbierali zrnká radosti, aby pomohli dievčatku zo scénky nájsť stratené šťastie. Získané zrnká deti ukladali na váhu, čím premohli smútok a radosť zvíťazila.

Pre všetkých bolo pripravené aj občerstvenie v podobe gulášu a čapovaných nápojov. Na záver všetky deti, ktoré sa aktívne zúčastnili stanovísk, dostali sladkú odmenu a po záverečnej modlitbe sa všetci pobrali na svätú omšu alebo domov. „Veríme, že aj v tomto školskom roku budú nadšení animátori pokračovať v radostnom a zmysluplnom využívaní voľného času a v službe druhým,“ dodáva na záver jeden z organizátorov.

Text: Alenka ČiernaFoto: Natália Molnárová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.