Deň otvorených dverí v šaštínskom oratóriu sa niesol v znamení mariánskej úcty

(Šaštín, 1. októbra 2013) – Na poslednú septembrovú nedeľu pripravili saleziáni z miestnej komunity Deň otvorených dverí v oratóriu. Po 15-tej hodine sa začali schádzať na nádvorí oratória nielen deti, ale aj ich rodičia. Pozvaní boli všetci. I napriek chladnejšiemu jesennému počasiu sa zišlo takmer 50 detí.

Na dobrú náladu a rozohriatie sa začalo veselou hrou na futbalovom ihrisku. Deti súťažili rozdelené do dvoch družstiev, víťaz súťaže však nebol vôbec dôležitý.

Potom sa všetci presunuli do čajovne oratória, kde na nich čakala ďalšia činnosť, kvôli ktorej sa v ten deň vlastne zišli. Pri príležitosti mariánskeho mesiaca október, v rámci ktorého máme 7.10. spomienku na Ružencovú Pannu Máriu a je to aj mesiac zameraný na osobnú i spoločnú modlitbu ruženca, si deti každoročne spolu so saleziánmi a animátormi vyrábajú vlastné ružence. Pestrofarebné koráliky a šikovné detské prstíky spolu vytvorili malé majstrovské dielka. Väčšina detí pracovala samostatne, menším pomáhali mamičky, oteckovia alebo starší kamaráti. Hotové ružence si mohli deti pripevniť na nástenku, ktorá bude umiestnená po celý mesiac október v bazilike. Kto chcel, mohol si svoj ruženec zobrať domov. Podstatné je to, aby ho deti používali a modlili sa s ním. Každý si k tomu svojmu priložil aj lístok s úmyslom svojich modlitieb. Je veľmi milé a určite zaujímavé nahliadnuť do detských dušičiek práve cez ich úmysel a dozvedieť sa prostredníctvom tohto odkazu o deťoch niečo viac. Pretože je mesiac október zasvätený úcte k Panne Márii cez modlitbu posvätného ruženca, dohodli sa deti spoločne s vedúcim oratória donom Ferom, že sa budú v bazilike spoločne modliť ruženec každý piatok pred svätou omšou o 17.25 hod.

Po práci si mohli všetci pochutnať na pripravených koláčoch a sladkostiach, či zohriať sa čajom alebo kávou. Vyhodnotiť najkrajší ruženec nebolo vôbec jednoduché. Každý z 19-tich vystavených ružencov (ostatné si deti zobrali domov) bol robený s láskou, zo srdiečka a s tým najkrajším úmyslom. Porota sa preto rozhodla, že ocenené sú všetky ružence, pretože vybrať ten najkrajší z nich sa vôbec nedalo.

Za toto krásne podujatie patrí veľké poďakovanie nielen donovi Ferovi a saleziánom, ale aj mladým tvorivým animátorom. Najdôležitejšie je však poďakovať deťom, ktoré sa akcie zúčastnili a nezostali sedieť doma pri počítači či televízii.

Najbližšou plánovanou akciou je vyrábanie adventných vencov (30.11.2013). Každá nedeľa je v oratóriu silnou ponukou pre budovanie spoločenstva medzi deťmi, mládežou i celými rodinami. Spoločnými silami i tvorivosťou sa môžu pripraviť pekné podujatia. Plánovanými podujatiami sú aj floorbalové a futsalové turnaje, mládežnícka súťaž "Holy Win" (svätý vyhráva) k sviatku Všetkých svätých, misijný jarmok – cez misijnú nedeľu atď. Saleziáni uvítajú akúkoľvek iniciatívu ľudí z farnosti pri organizovaní najrôznejších podujatí napríklad aj pri jesennej šarkaniáde.

Informovala: Ľudmila MachováFoto: Ľudmila Machová

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.