Denník provinciála: „Bohoslovci saleziáni vás naučia katechizmus.“

11. deň s donom Boscom

Tieto slová počujem v nedeľu popoludní v Žiline z reproduktora pred domom. Hneď ma zaujali. Je to jedna z ponúk v rámci don Boscovho retro oratória 1846 (spolubratia pripravili nedeľné sviatočné oratórium v takej podobe, aké bolo za čias dona Bosca). No ešte predtým a to dopoludnia bežal v stredisku „klasický“ nedeľný program – sväté omše. Tá posledná o 11:00 hod. bola slávnostná za účasti otca biskupa a niektorých politikov. Biskup pekne kázal o don Boscovej svätosti a jeho otcovstve. Na konci omše bolo malé prekvapenie, a to odhalenie a požehnanie súsošia s donom Boscom vonku pred vstupom do domu ako trvalá pamiatka na túto historickú udalosť. Je nedeľa Dobrého pastiera, nedeľa modlitieb za duchovné povolania kedy sa všade robí veľa aktivít a ja oceňujem, že otec biskup dal prednosť našej slávnosti pred všetkými ostatnými v diecéze. No a popoludňajšie retro oratórium ma dostáva do atmosféry 19. storočia v Turíne. Vonku pred kostolom (je krásne počasie) sú pripravené rôzne stanovištia – skok vo vreci, učenie sa katechizmu, skúšanie modlitieb, zabíjanie klincov, recitovanie, preteky s fúrikom… Jednoducho tak, ako to bolo za čias dona Bosca. Spolubratia v reverendách a animátori v dobovom oblečení to všetko organizujú, hrajú sa, vítajú nových. Deti s rodičmi prichádzajú, aby sa zapojili do súťaže a získali toliare, za ktoré si potom môžu kúpiť rôzne ceny. Celý dvor je plný ľudí, vravy, smiechu, hudby, stretnutí a popri tom mnohí odbehnú do kostola uctiť si relikviou. Toto je pre mňa nezabudnuteľná atmosféra. Tak málo stačí…

No a večer prichádzajú učni, ktorí sú ubytovaní na internáte. Majú spoločné modlitby v kostole pri don Boscovi. 100 mladých chlapcov v tichosti sedí a modlí sa a potom sa celú noc striedajú pri celonočnom bdení. Don Bosco, žehnaj ich. Sú to tí, ktorým si sa aj ty venoval – jednoduchí, pracujúci, mnohí z ťažkých rodinných podmienok…

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.