Denník provinciála: Don Bosco spája, priťahuje

3. deň s donom Boscom

V sobotu ráno sa lúčime s donom Boscom v Humennom krátkou pobožnosťou, pri ktorej direktor spomína jednu milú udalosť z nočného bdenia: „Prišla k urne jedna rodinka s malými deťmi. Synček na rukách svojho rodiča sa pozrel na dona Bosca a spontánne povedal – vstávaj, už je ráno!“J…

Príchod do strediska v Prešove bol lemovaný mladými a mnohými ľuďmi a bol hlučný, radostný. Po pobožnosti na privítanie začalo celodenné putovanie ľudí k relikviám dona Bosca. Prichádzali stále v tichej modlitbe k urne. Boli medzi nimi mladí, aj starší, veriaci aj neveriaci, rodinky aj osamelí. Direktor odhadol, že za pol dňa prišlo minimálne 5000 ľudí…

Don Bosco priťahuje, spája. Svätosť je príťažlivá. A to bolo vidieť aj počas večernej omše – kostol nabitý, prišli mladí z okolia, prišli kňazi, rehoľníci, rehoľníčky. A za tým som vnímal celý deň radostnú, rodinnú atmosféru v celom stredisku. Ľudia prichádzali, deti sa hrali, behali, mohli si pozrieť „izbičky dona Bosca“ – krátku históriu diela, občerstviť sa, posedieť… Jednoducho rodina.

Don Bosco spoj to, čo je nalomené, uzdrav to, čo je choré, pritiahni tých, ktorí sú vzdialení, zapáľ naše srdcia túžbou po svätosti!

Karol Maník SDB, provinciál saleziánov na Slovensku

Foto: Jozef Pekľanský

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.