Denník provinciála: Dostal som mail od biskupa…

8.deň s donom Boscom

Ráno ako vždy vstávam skoro, lebo don Bosco čaká 🙂 Pred kostolom ma pozdravujú dvaja mládenci s opuchnutými očami, a tak sa pýtam, odkiaľ sú. „Prišli sme z Bardejova. Boli sme aj v Košiciach aj v Bardejove a teraz sme ešte dobehli aj sem.“ „Prečo?“ znie moja provokačná otázka. „Lebo je to sila…“

Po omši máme ešte rýchle, talianske raňajky, a potom už smer Banská Bystrica. Počas cesty si pozerám maily. V jednom mi napísal biskup – otec provinciál, srdečne Vás pozdravujem. Prosil by som Vás o informáciu, kde a kedy by som si v ……… mohol uctiť relikviu svätého Jána Bosca. Prajem všetko najlepšie – toto som absolútne nečakal.

Prichádzame prvýkrát počas celej púte trochu neskôr do Banskej Bystrice, lebo v Rožňave sme ešte donovi Boscovi chceli ukázať sídlisko, kde sú mladí a kam by sme radi išli… Bratia na Sásovej nás čakajú. Privítanie, uctenie si relikvií v kostole pri krátkej pobožnosti, obed a potom už tradičný kolotoč – nejaké médiá, ľudia, rozhovory, tichá modlitba za farnosť, za mesto…

Svätá omša s otcom biskupom je slávnostná, prišlo veľa kňazov a bohoslovcov, len ja si nie som istý, či prišli kvôli donovi Boscovi alebo kvôli biskupovi…. V ušiach mi stále znie úryvok zo Spomienok Jána Bosca, ktorý niekto veľmi pekne nahovoril a bratia ho púšťali popoludní: „Janko, pamätaj si, nie šaty robia človeka, ale čnosti.“

 

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.