Denník provinciála: Keď som prišiel od dona Bosca, vymazal som všetky hry na počítači.

12. deň s donom Boscom

Aj keď únava je už citeľná, v pondelok ráno vstávam skoro, lebo o 6:30 je svätá omša, pri ktorej sa stretla celá komunita. V príhovore sa obraciam na bratov s myšlienkou, že don Bosco prichádza aj preto, aby každému spolubratovi povedal – ďakujem. Ďakujem za tvoju vernosť, za všetko čo robíš a kým si. A povzbudzujem ich k nadšeniu pre Krista a k tomu, aby sme nestratili vnútorný zápal a iskru, ktoré boli také typické u dona Bosca. O 7:45 je omša pre SOŠ a pre iné školy, ktoré prichádzajú. 400 mladým hovorím o zážitkoch z putovania relikvií dona Bosca po svete a po Slovensku a o tom, ako dokáže jeden svätec pritiahnuť množstvo ľudí. No a hneď po omši prichádzajú cirkevné školy zo Žiliny a z okolia a taktiež aj iné školy. Bratia im pripravili formou stanovísk po celom areáli (od oratka, cez školu až po kostol) predstavenie života a diela dona Bosca. Striedajú sa po skupinách a vždy končia v kostole pri relikvii. Celkove ich prišlo okolo 1200, čo ma veľmi prekvapuje a uvedomujem si, ako dobre to spolubratia všetko pripravili a ako si dali na tom záležať. Medzitým sa stretám s jedným mladým mužom, ktorý premýšľa nad zasväteným životom a chcel sa so mnou o tom porozprávať…

Popoludní je rozlúčka s donom Boscom za mohutnej prítomnosti mladých a my odchádzame do Dubnice nad Váhom. Cestou v duchu hodnotím výborne pripravené dva dni v Žiline a prosím v modlitbe dona Bosca o požehnanie všetkých, ktorí to pripravili. Medzitým si prezerám aj poštu. Nájdem si jednu správu v ktorej mi dotyčný píše: „Keď som prišiel od dona Bosca tak som vymazal všetky počítačové hry na mojom počítači. Aby som bol dobrým otcom svojim deťom a mal na nich čas.“ Vďaka don Bosco! Iný spolubrat mi napísal svoju spätnú väzbu, kde okrem iného uvádza: „Ja som z toho priebehu u nás celkovo vnímal taký vnútorný pokoj. Aj od ľudí som mal spätnú väzbu, že tento pokoj pri donovi Boscovi cítili. Najsilnejšie pre mňa bolo, keď som tak mohol pozorovať mladých, ako k nemu prichádzajú, ako si ich priťahuje.“

A už je tu Dubnica nad Váhom. Parkovisko pred katolíckym domom je plné ľudí. Vidím ľudí v krojoch, dychovku a vidím aj spolubratov z iných komunít, ktorí sa prišli pozrieť na dona Bosca. Direktor a správca farnosti vítajú dona Bosca, a potom sa presúvame do kostola. Večer je svätá omša, na ktorej je vyše 1000 ľudí a ja pri kázni spomínam aj nový kostol, ktorý Dubničania stavajú a aj zdravie direktora, ktorý je po vážnej operácii. To všetko zverujem donovi Boscovi….

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.