Denník provinciála: „Moje prvé duchovné cvičenia nám kázal salezián.“

15. deň s donom Boscom

Ráno je slnečné, začína krásny deň. Rozlúčka s relikviami v Partizánskom je silná a emotívna tak ako všade inde. Vidím rozcítené tváre. Niečo nové je vypustenie holubov pri odchode. Jeden zostal, neodletel. Naši sprievodcovia nám hovoria, že toto videli všade, kde vypúšťali holubov – jeden vždy zostal…

Smerujeme do Trnavy, kde bude relikvia dva dni, do soboty rána. Tentokrát neputujeme do saleziánskeho domu, ale najprv do katedrály, kde nás čaká veľký zástup ľudí. Je 10.30 hod.. Po obrade prijatia relikvií začína celodenný program, ktorý veľmi dobre moderujú saleziáni spolupracovníci. Prichádzajú školy, deti, mládež, dospelí. V zástupe zbadám našich spolubratov z iných miest a taktiež provinciála z Maďarska. Prišiel sa pozrieť ako prebieha putovanie, lebo o niekoľko týždňov bude relikvia putovať po Maďarsku. Pozývame ho na obed, a tak si môžeme vymeniť skúseností aj za prítomnosti našich sprievodcov. Popoludní trávim čas v katedrále. Modlím sa a pozorujem ľudí ako si prichádzajú uctiť relikviu dona Bosca. Tie tváre hovoria veľa… Medzitým som dostal ponuku prísť do TA3 a porozprávať svoje zážitky z putovania. Prijímam. Pre dona Bosca všetko! O 18.00 hod. začína slávnostná svätá omša, ktorej predsedá otec biskup Ján Orosch. Prišlo veľa kňazov z okolia a ja mám tú česť kázať a deliť sa so zážitkami z púte. Katedrála je plná, ľudia sú aj vonku. Vnímajú, reagujú. Potom si obnovujeme sľuby my saleziáni, potom naše sestry saleziánky a potom saleziáni spolupracovníci obnovujú svoje prísľuby. Modlím sa v duchu za všetkých a zverujem ich donovi Boscovi – sú tvoji. Na záver sv. omše otec biskup hovorí o svojej ceste s donom Boscom a prizná, že jeho prvé duchovné cvičenia boli so saleziánom, otcom Mirkom Kyselom. Po sv. omši sa na chvíľu zastavím pri jednom kňazovi, ktorý sa vrátil z Talianska. Poznáme sa, a tak sa pýtam, kde je, čo robí. „Modlím sa a budujem kláštor pre mníchov,“ je jeho odpoveď. Na troskách starého kláštora chce vybudovať nový a takto vytvoriť oázu modlitby… Don Bosco, aj toto je tvár Slovenska.

O 20.00 hod. je rozlúčka s relikviou v katedrále. Lúčim sa s otcom biskupom, ďakujem mu za prijatie a v sprievode policajtov ideme na Kopánku, do nášho domu. Po prijatí relikvií sú vešpery a ja mám ešte večerné slovko pre prítomných. Hovorím o tom, že don Bosco prináša nadšenie, záujem, ale aj niečo osobné – pozvanie ku zmene. Pozývam všetkých k osobnej modlitbe a rozhodnutiu sa pre obrátenie na príhovor tohto svätca.

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.