Denník provinciála: Môžem sa vyspovedať?

2. deň s donom Boscom

Podľa programu malo byť tiché bdenie a modlitba pri relikvii vo štvrtok do cca. 23.00 hod. Ráno mi bratia povedali, že bola do 04.00 hod. A to je piatok, pracovný deň! Ráno o 7.00 bola ranná modlitba pre mladých pri relikvii, a potom „raňajky s donom Boscom“ a po nich mladí odchádzajú do škôl. O 9.00 hod. slávime svätú omšu pre cirkevnú školu a pre ostatné školy. Prišlo okolo 400 detí. Atmosféra tichá, pokojná. Zvedavé deti sa tlačia okolo urny a pozerajú na dona Bosca… Po svätej omši nasledovalo krátke divadlo a potom už len priestor na osobnú modlitbu a uctenie relikvií. Ľudia prichádzajú stále a stále. Modlia sa a píšu donovi Boscovi svoje odkazy do pamätnej knihy.Jeden spolubrat sa podelil so svojou skúsenosťou: „Spovedal som. Vtom vošiel nejaký neznámy mládenec. Nikdy som ho u nás nevidel. Spýtal sa, či sa môže vyspovedať, lebo nebol na spovedi od svojho detstva, od svojho prvého svätého prijímania…“ Vďaka don Bosco!

Popoludní je záverečná svätá omša, ktorú slávi direktor a ja si sadám do spovednice. Kostol je znova plný, do 600 ľudí. Po omši rozlúčka s relikviami a ja si sadám do auta, ktoré vezie urnu a na čele kolóny áut vyrážame do Humenného. Pred  Humenným sa na chvíľu zastavíme lebo sme prišli v predstihu a nechceme bratom spôsobiť nejaký chaos. Prechádza okolo policajné auto, a keď vidia reklamu na aute o putovaní relikvií, zastavia sa. Hovoria mi, že videli správu o relikviách v televízii. Vysvetľujem, o čo ide. Poprosím nášho šoféra, aby otvoril auto a oni vyskočia a idú sa pozrieť na dona Bosca…

Prichádzame k saleziánskemu domu v Humennom. Ľudia nás čakajú, policajti usmerňujú prevádzku. Otvárame auto, spúšťame urnu na zem a direktor víta dona Bosca. Potom sa vydávame na procesiu s urnou cez námestie smerom do farského kostola. Zaujímavé sú pre mňa dve veci. Keď sme vyrazili z Michaloviec, pršalo. Keď sme spustili urnu s relikviou na zem v Humennom, prestalo pršať. Toto bola podmienka pre procesiu, ktorú nám dali sprievodcovia s urnou – nesmie pršať, ináč nemôže byť procesia vonku… Druhý môj postreh: procesia sa pohla a akosi úplne spontánne sa chlapci natlačili k vozíku, na ktorom je urna a pomáhajú ho tlačiť. Ako za života dona Bosca – stále boli okolo neho chlapci… Prechádzame cez námestie, kde sa schádzajú mladí hlavne v piatok večer, aby „žili“. Teraz cez toto námestie prechádza don Bosco, aby požehnával… Prišiel aj kvôli nim, aby im ukázal aj iný život. Modlime sa ruženec. Pred kostolom nás čaká pán dekan a víta nás. Vojdeme do kostola s celým sprievodom. O chvíľu sa začne svätá omša. Prišlo veľmi veľa ľudí, odhadujem do 1000. Mnohí aj z okolitých dedín a farností spolu so svojím farármi. Don Bosco spája… Po svätej omši začína celonočné bdenie, počas ktorého sa čítajú Spomienky Jána Bosca a dáva sa k dispozícii pamätná kniha.

 

Karol Maník SDB, provinciál saleziánov na Slovensku

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.