Denník provinciála: Vy ste teraz tou rukou dona Bosca.

19. deň s donom Boscom

Po takmer troch týždňoch strávených na cestách som spal vo vlastnej posteli. Ráno vstávam skoro a ponáhľam sa na Mamateyovu, kde je svätá omša o 7.00 hod. a predsedá pán biskup Jozef Haľko. Hovorí svoju skúsenosť s donom Boscom a tiež hovorí o nás, o saleziánoch ako o duchovných synoch dona Bosca. Povedal nám: „Vy ste teraz tou pravou rukou dona Bosca, ktorá rozhrešovala, držala a rozdávala Telo Kristovo…“ Silne to vo mne zarezonuje. Po raňajkách a modlitbe pri relikviách sa lúčime s Petržalkou a odchádzame do provinciálneho domu na Miletičovu, kde relikvie ukončia svoje putovanie po Slovensku. Čaká nás plné nádvorie mladých a veľa dospelých. Po privítaní otca direktora vstupujeme do kostola, ktorý sa hneď zaplní. O 12.00 hod. je svätá omša a po nej modlitba so zamestnancami provincialátu a všetkými, ktorí s nami spolupracujú. Modlím sa k donovi Boscovi za nich a odovzdávam ich. Na záver ďakujem zamestnancom v mene dona Bosca a ponechávam im myšlienku, ktorú som sa naučil pri putovaní – snažíme sa spoločne pracovať, spájať sily, koordinovať, informovať sa… Don Bosco spája oveľa lepšie a dokonalejšie, preto to teraz odovzdávam jemu.

Doma nachádzam list od pani Ochabovej. Píše, že čítala v novinách ako som pri rozhovore spomenul, že asi prvý Slovák, ktorý videl živého dona Bosca bol nejaký pán Ochaba, vojak, ktorý sa dostal do Talianska. Ona to dosvedčuje, lebo je jeho príbuzná, jeho nevesta! Poslala mi fotky a tiež informáciu, že jeden ich príbuzný bol saleziánom. Ihneď si spomeniem na zosnulého Jozefa Ochabu, ktorý pôsobil vo Francúzsku. Je to zaujímavé, ako sa to všetko prepája… A prišli mi ešte aj iné svedectvá, skúsenosti s donom Boscom.

Na svätej omši o 18.00 hod. máme dvoch biskupov – predsedá pán arcibiskup Zvolenský a koncelebruje pán biskup Haľko. Kostol, ako ináč, je plný. Pán biskup hovorí o návode ku svätosti, aký dával a žil don Bosco. Po svätej omši je malé občerstvenie. Otca arcibiskupa informujem, že máme jednu záujemkyňu, ktorá chce slúžiť Pánu Bohu ako zasvätená panna a keďže toto spadá pod diecézneho biskupa, dohodneme sa na ďalšom postupe. Po občerstvení pozývam otcov biskupov uctiť si relikvie. V tichej, pokojnej atmosfére prúdi v kostole dav ľudí k ucteniu si relikvií. Pridávame sa k nemu.

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.