Denník provinciála: Zostali 4 hostie…

7.deň s donom Boscom

V stredu ráno po svätej omši odchádzame do Rožňavy. Som plný očakávania, ako si tu don Bosco poradí. Začína to veľmi pozitívne. Víta nás plný kostol ľudí a deti z 2 cirkevných škôl. Jedna škola prišla až z Lučenca. Potom začína priestor na osobnú modlitbu a uctenie relikvií. Veľa ľudí sa zastavuje v kostole aj pred ním. Je to hlavné námestie a autá s reklamou ako aj rollupy priťahujú pozornosť. A som presvedčený, že nielen to, ale sám don Bosco.

Na večernej slávnostnej omši padajú všetky rekordy. Kostol je tak preplnený, že jeden spolubrat povedal, že za posledných 8 rokov sa to nikdy nestalo. A to je streda popoludní, pracovný deň a žiaden sviatok. Odhadujem do 400 ľudí. V nedeľu do všetkých katolíckych kostolov príde na slovenskú omšu v Rožňave spolu okolo 300 ľudí. Dnes sú tu ľudia aj z okolia – Rimavská Sobota, Jesenské, Vidina (verbisti)… A druhý rekord – koncelebruje okolo 20 kňazov, z toho len 5 sme saleziáni. Počas svätého prijímania na chvíľu stŕpnem, či bude môcť každý, kto môže, prijať Pána Ježiša. Zvýšili sa 4 hostie…Všetci známi a domáci nemajú slov z takejto účasti. A mnohí prichádzajú aj po omši, aj večer, aj v noci…

Don Bosco, toto je miesto, ktoré si musel navštíviť na Slovensku a ktoré ťa asi najviac potrebuje. Ľuďom som pri kázni povedal, že prinášaš nádej. Jasne som ju dnes vnímal: jedna duša sa vrátila po 15 rokoch do spoločenstva saleziánskej rodiny práve dnes; pán biskup si prišiel uctiť tvoje ostatky; všetci sú voči sebe nejakí milší, vľúdnejší… Don Bosco neodchádzaj, zostaň…Jedného diecézneho kňaza som videl včera večer v Poprade pri don Boscovi, dnes ráno tiež v Poprade a dnes večer tu v Rožňave, pri don Boscovi…

Karol Maník, provinciál saleziánov na Slovensku

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.