Desať nových dobrovoľníkov prijalo misijný mandát na jeden rok

(Dubnica nad Váhom, 21. júna 2019) – Prísľub, darovať rok svojho života v službe v saleziánskych misiách, zložilo v nedeľu 16. júna v Dubnici nad Váhom desať nových misijných dobrovoľníkov.

Vyslaniu predchádzala ročná príprava, ktorá bola venovaná predovšetkým témam o saleziánskej spiritualite, misijnom dobrovoľníctve, osobnom rozvoji či zdravotnej príprave. Počas slávnostnej sv. omše prijali títo mladí z rúk provinciála Jozefa Ižolda misijné kríže, ktoré symbolizujú prijatý mandát.

Tento rok na misiu vycestujú:

Monika Tomaštíková (Klin – Angola)Dominika Šimonffyová (Dubnica nad Váhom – Angola)Pavol Rehák (Bratislava – Keňa)Mária Straková (Fričovce – Keňa)Laura Mrocková (Bratislava – Tanzánia)Kristína Ivančíková (Kaplná – Tanzánia)Katarína Koristeková (Čechánky – Tanzánia)Filip Bambúch (Považská Bystrica – Tanzánia)Martina Ondrášová (Dubnica nad Váhom – Luník 9)Petra Alaxinová (Bratislava – Luník 9)

Po sv. omši slávnosť pokračovala spoločným agapé v priestoroch saleziánskeho strediska.

Informovala: Veronika Rendeková

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.