Desiatky mladých z Bratislavy spoznávali život a odkaz bl. Titusa Zemana na letnom tábore

(Bratislava, 30. júla 2020) – Petržalskí saleziáni aj tento rok zorganizovali pre mladých tradičný prímestský tábor. Vyše 120 detí sprevádzal počas piatich dní blahoslavený Titus Zeman a heslo tábora Prekroč rieku.

Štyridsiatka animátorov spolu so saleziánmi a saleziánkami predstavila 20. – 24. júla deťom život slovenského mučeníka za povolania. Spoločne s Titusom každý deň prekračovali samých seba, svoj smútok, svoje plány či svoju lenivosť a učili sa tak odvahe, vernosti, rozvážnosti aj dôvere.

Prvý deň tábora sa deti zoznámili s práve vysväteným donom Titusom, ktorý prišiel do saleziánskeho strediska a prežíval s nimi bežný život v oratóriu. Potom, ako sa účastníci tábora navzájom pozoznamovali a vytvorili skupinky, sa na scéne objavil komunista Vrána, ktorý sa ich snažil presvedčiť o nezmysle náboženstva. Don Titus im však ukázal dobrý príklad, keď v triedach gymnázia, kde pracoval ako učiteľ, odvážne znova zavesil na steny kríže, ktoré pred tým riaditeľ prikázal odstrániť.

V utorok, potom ako komunisti obsadili kláštory a odvliekli rehoľníkov, poprosil Titus deti, aby mu ich pomohli vypátrať a odovzdať im odkaz so slovami povzbudenia. Kým mladšie deti hľadali na stanovištiach stratený Titusov odkaz, starší sa prostredníctvom indícií rozmiestnených v meste snažili nájsť úkryt rehoľníkov. Tí sa schovávali v kostole uršulínok, kam mladší úspešne odkaz priniesli, a potom všetci spoločne slávili tajnú svätú omšu. Na záver dňa navštívil Titusa, ktorý sa schovával na fare v Šenkviciach, salezián don Ernest Macák. Predstavil mu svoj plán prevádzať spolubratov za hranice, aby sa mohli stať kňazmi a dal mu čas na premyslenie, či mu v tom pomôže.

Po prvej úspešnej ilegálnej výprave sa Titus vrátil späť na Slovensko a poveril svojho spolupracovníka, aby deti naučil všetko, čo musia zvládnuť, keď s ním chcú s ďalšou skupinou prejsť za hranice. Deti museli byť pripravené po psychickej, fyzickej, ale aj duchovnej stránke. Na jednotlivých workshopoch sa preto učili, ako napríklad viazať uzly, ako obhájiť svoj názor pri diskusii a pri športových aktivitách zlepšovali svoju fyzickú kondíciu.

Vo štvrtok nastal deň „D“. Mladí sa vybrali na výlet k mŕtvemu ramenu Dunaja, kde sa chystali s Titusom prekročiť rieku. Počas obeda ich však náhle prepadli komunisti a zahnali ich späť. Deti začali stavať bunkre, ktoré mali ochrániť ich skupinky a Titusa. Toho sa im však ukryť nepodarilo. Odvliekol ho komunista Vrána. Zachránili sa aspoň deti, ktoré komunistov zahnali počas oblievačky vodnými zbraňami, čo spoločne oslávili.

Posledný deň tábora kruto vypočúvaného Titusa prepustili na slobodu a spolu s ním sa všetci vybrali do jeho rodiska vo Vajnoroch. Salezián don Jozef Luscoň si pre deti pripravil prednášku o živote Titusa Zemana. Spoločne navštívili jeho hrob a pred odchodom vlaku si stihli ešte spraviť spoločnú fotku a zasúťažiť si. „Celý týždeň sme si pripomínali životné osudy nášho blahoslaveného Titusa a toto bolo vyvrcholením našich aktivít. V tomto čase don Zeman slávil 80. výročie svojej kňazskej vysviacky i primície vo Vajnoroch a zdá sa nám, že ich nechcel sláviť sám, ale si pozval týchto mladých,“ povedala saleziánka Mária Královičová.

Po návrate do Bratislavy si deti pozreli krátke video zo slávnosti blahorečenia, čím zakončili životný príbeh Titusa Zemana. Nasledovalo vyhodnotenie tábora a pre staršie deti a animátorov diskotéka na tému Nebeská párty.

mk, kk, Jozef Luscoň SDBFoto: Kováčova Linda

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.