Desiatky organizácií sa stali obeťami klamstva pri darovaní 2%

(Bratislava, 16. apríla 2019) – Občianske združenie Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia sa stali obeťami klamstva vo veci darovania dvoch percent. Na stránke https://www.dvepercenta.sk boli uvedení ako nezaregistrovaná organizácia pre poberanie 2% z dane na rok 2019.

Dňa 9.4.2019 boli Domka a Saleziáni don Bosca upozornení na to, že na stránke https://www.dvepercenta.sk figurujú ako organizácie, ktoré sa neregistrovali u notára pre poberanie 2% z dane na rok 2019. Táto informácia je nepravdivá, nakoľko Saleziáni aj Domka, vrátane všetkých svojich stredísk zaregistrovaní riadne boli.

„Ihneď sme začali zisťovať, kto je vlastníkom danej stránky a prečo o nás uvádza tieto nepravdivé informácie,“ uviedla PR manažérka Domky Mgr. Terézia Piknová.

Zriaďovateľom stránky https://www.dvepercenta.sk je občianske združenie WellGiving, IČO 31808549. Domka a Saleziáni zistili, že okrem nich sú do tohto podvodu zatiahnuté aj mnohé iné organizácie. Autor webovej stránky uviedol k organizáciám informáciu, že nie sú registrované pre tento rok, a teda nemôžu poberať 2% z dane. Ďalej návštevníkov stránky vyzýval, aby svoje 2% (alebo 3%, ak vykonávali dobrovoľnícku činnosť) darovali na inú dobrú vec, kde priamo ponúkal odkaz a prelinkovanie na stránku https://www.dakujeme.sk/.

Po výzve, aby autor stránky odstránil nepravdivé informácie, autor odstránil „tlačidlo“ na prelinkovanie na stránku https://www.dakujeme.sk/, pri saleziánoch bola odstránená aj nepravdivá informácia o neregistrovaní, avšak pri Domke sú zlé informácie uvedené doteraz.

„Sme sklamaní z celej tejto situácie. Chceli by sme však hlavne upozorniť ľudí na to, aby si dávali pozor na takéto zavádzanie a vždy si overili informácie,“ dodala Piknová.

Overiť registráciu oprávnených poberateľov podielu zaplatenej dane („2 %”) je možné priamo na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky v časti „Notárske centrálne registre“ resp. priamo na tomto linku:

https://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Poberatelia2zdane%E2%80%93vyh%C4%BEad%C3%A1vanie.aspx

Zdroj: www.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.