Deti z Misijného zrnka sv. Patrika podporujú svojou modlitbou misionárov na celom svete

(Dubnica nad Váhom, 30. marca 2023) – Na ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia v Dubnici nad Váhom pomáhajú deti deťom vďaka Misijnému zrnku sv. Patrika. Jeho založenie sa uskutočnilo na podnet pápežských Misijných diel detí na Slovensku pri príležitosti blahorečenia ich zakladateľky Paulíny Jaricotovej.

Pápež Ján Pavol II. pre misijné dielo detí napísal: „Deti, ktoré pomáhajú deťom, to je zázrak Božej lásky, veľký a tichý zázrak prinášajúci svetu pokoj.“ Naplniť toto poslanie sa už od 13. mája 2022 snažia aj deti v Dubnici so svojou skupinkou Misijné zrnko.

„Naše stretnutia začíname každý utorok v školskej kaplnke. Dvakrát do mesiaca sa pomodlíme jeden ruženec za Svätého Otca a misionárov na celom svete. Okrem tejto duchovnej pomoci sa snažíme podľa možnosti prispievať i drobnou mincou na misie. Za patróna nášho Zrnka sme si zvolili misionára Írska sv. Patrika. Sme radi, že naša skupina, vytvorená z 20 žiakov zo štvrtého, druhého a prvého ročníka, v duchu saleziánskej spirituality, je jedným ohnivkom obrovskej modlitbovej siete detí. Detí, ktoré sa modlia za misie v 120 krajinách sveta,“ hovorí saleziánka Gabriela Bauerová.

Okrem modlitby majú deti na stretku Zrnka aj rôzne iné aktivity. Pred Vianocami nacvičili krátky kolednícky program, spojený s finančnou zbierkou, s ktorým vystupovali v škole i vo farnosti. Získané peniaze poslali na pomoc deťom v Etiópii.

Počas pôstneho obdobia sa zapojili do tvorivého projektu Ruky nádeje. „Náš záväzok modliť sa špeciálne za sedem vojnou sužovaných štátov sme spečatili vytvorením plagátu s našimi rukami,“ vysvetlila sestra Gabika. Najbližšie deti čaká nevšedná aktivita. Sladkosti a hračky, ktorých sa žiaci školy v pôstnom období zriekajú a prinášajú ich ako obetný dar do školskej kaplnky, darujú neďalekému Centru pre deti a rodiny v Ilave.

„Modlite sa za nás, aby sa z nás stali malí misionári, ktorí svojimi modlitbami a dobrými skutkami budú meniť seba i svet okolo nás,“ uzatvára saleziánka.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.