Detské zbory sa stretli v Dubnici nad Váhom

(Dubnica nad Váhom, 8. marca 2019) – Spev, smiech, radosť, spoločenstvo, noví kamaráti, hudba, zážitky, aj takto vyzeral prvý marcový víkend v saleziánskom stredisku v Dubnici nad Váhom. Stretli sa tu detské zbory zo Šamorína, Dolného Kubína a Dubnice, aby si spolu zaspievali a naučili sa nové piesne.

Sústredenie začalo v piatok svätou omšou a pokračovalo zoznamovačkami a spoločnými hrami v Katolíckom dome. V sobotu doobeda mladí nacvičovali piesne na nedeľnú svätú omšu a po obede začali prípravy na koncert. Najväčší úspech zožala pieseň Mamka Mária, ktorú si na pódiu zaspievali všetky tri zbory spoločne.

Stretnutie zborov sa skončilo v nedeľu spoločným obedom, a potom nezostávalo už nič iné, ako sa rozlúčiť. „Najväčší zážitok bol pre mňa, keď sme spolu cvičili piesne a bola tam taká príjemná a pozitívna atmosféra,“ povedala zboristka Alica Šimurdová.

Sústredenia sa spolu zúčastnilo približne 90 detí a mladých a ako povedal pán farár po koncerte: „Síce ste nespievali vo veľkom meste na velikánskom pódiu, ale dnes večer vás určite bolo počuť v nebi.“

Zdroj: saldub.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.