Detský orchester u saleziánov v Žiline oslávil 20 rokov fungovania

(Žilina, 15. novembra 2012) – Vyše 50 detí a mladých vo veku od 6 do 25 rokov odohralo druhú novembrovú sobotu koncert pri príležitosti 20. výročia vzniku Detského orchestra u saleziánov v Žiline. Z nástrojov začínajúcich aj už skúsených hudobníkov zazneli skladby a piesne upravované pre tento orchester počas celého obdobia jeho fungovania. Nechýbali úpravy známeho slovenského skladateľa a držiteľa ceny Fra Angelica Pavla Kršku, ktorý je zároveň aj spoluzakladateľom  tohto hudobného telesa. „To, že orchester ešte stále funguje je pre mňa prekvapujúce, pretože keď sme ho zakladali, vôbec sme s takýmto časovým rozvrhom nepočítali“, hovorí dlhoročný profesor žilinského Konzervatória Pavol Krška. Dodal tiež, že ho teší výmena „štafetového kolíka“ medzi generáciami hudobníkov aj v telese ako je toto. 

2012_11_15_zbor.jpg

Ukážkou člena, ktorý nielen posunul štafetu, no k orchestru sa po rokoch aj vrátil, je jeho syn Martin Krška, súčasný dirigent orchestra. „Osobne by som chcel, aby sme rozšírili repertoár a vystupovali častejšie, dokonca aj na svetských podujatiach a koncertoch. Aby sme tak mohli prezentovať a šíriť peknú hudobnú a saleziánsku myšlienku: cez hudbu sa dostať bližšie k ľuďom a k Bohu“, hovorí vyučujúci hudby a zároveň vedúci Detského orchestra u saleziánov v Žiline Martin Krška. Poznamenal, že má radosť najmä zo spoločenstva, ktoré s malými aj veľkými tvoria. Rovnako sa tešil prítomnosti všetkých troch zakladateľov, najmä účasti niekdajšieho dlhoročného dirigenta Petra Vrábľa. „Čo orchester ukázal na koncerte dokazuje, že je to úžasné dielo. Prajem im všetkým, aby tam rodičia posielali svoje deti ozaj s láskou. Učia sa tam vnímať hudbu a rozdávajú radosť a lásku všade“, hovorí autor myšlienky vytvorenia Detského orchestra Vrábeľ. 

2012_11_15_zbor2.jpg

Na sobotnom slávnostnom koncerte sa zúčastnil i biskup Žilinskej diecézy Mons. Tomáš Galis, ktorý zdôraznil dôležitosť spoločenstiev ako je práve toto. „Myslím, že je treba byť vďačný, za to, že tu je orchester a aj zázemie, ktoré vytvára a treba ho aj naďalej rozvíjať. Žilina bude môcť aj práve cez týchto mladých ľudí darovať možno aj osobnosti, ktoré budú svetovo známe. Práve preto, že ich chytili a rozvíjali v tých detských rokoch,“ hovorí biskup Galis. Spolu s Detským orchestrom vystúpil zmiešaný zbor, rovnako pôsobiaci u saleziánov v Žiline. Od roku 2005 sa v ňom stretávajú rodičia a mladí pod vedením dirigentky a dlhoročnej hudobníčky orchestra Barbory Brosovej Lipkovej.

2012_11_15_zbor1.jpg

Detský orchester u saleziánov v Žiline spája deti vo veku od 6 do 19 rokov, s cieľom priviesť čo najviac z nich k hudbe a cez ňu k Bohu. Päť desiatok hudobníkov tak tvorí i spoločenstvo schopné nielen prijímať, ale aj dávať. Mnohí z bývalých členov sa k orchestru pri každej možnej príležitosti radi vracajú. 

Bližšie informácie o Detskom orchestri je možné nájsť na internetovej stránke www.detskyorchester.sk.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.