Deviatka odvážnych chlapcov sa vydala na púť po stopách bl. Titusa Zemana

(Banská Bystrica, 12. augusta 2022) – Púť, na ktorú sa uprostred júla vydalo deväť mladých mužov s banskobystrického Salezka viedla približne tou trasou, po ktorej prešiel viackrát aj Titus Zeman pri prechode cez štátnu hranicu, keď chcel pomôcť pri záchrane duchovných povolaní.

Naši mladí túto cestu odštartovali najlepšie ako mohli, teda svätou omšou v kostole Panny Márie Pomocnice v Sásovej. Všetci deviati prišli v závere pred oltár, kde dostali požehnanie pred púťou. O niekoľko minút už boli na železničnej stanici v Banskej Bystrici, kde nasadli na vlak do Bratislavy.

V hlavnom meste Slovenska sa posilnili obedom a ďalšími vlakmi pokračovali až do Šaštína, kde sa v kláštore pri Bazilike Sedembolestnej Panny Márie ubytovali. Krása tohto miesta, kde istú etapu života prežil aj don Titus Zeman, na mladých pútnikov veľmi zapôsobila. Po večernej modlitbe sa pomaly uložili na spánok, pretože v nasledujúcom dni očakávali náročný program.

Ráno o siedmej boli v bazilike na svätej omši, kde ich kňaz spolu s prítomnými veriacimi vyprevadili na púť aj modlitbou. Prvé hodiny putovania ubiehali pomerne rýchlo. Asi po troch hodinách cesty sa zastavili pri saleziánskej chate v Húškach, kde sa naobedovali a jedna ochotná pani im doplnila aj pitnú vodu.

Pútnici sa teda vydali ďalej a cez dedinu Závod pokračovali k rieke Morave. Putovanie po pieskovitých cestách vystriedal asfalt, a keď sa k tomu pridalo i teplo, chlapci si možno ešte viac spomenuli na úmysly, za ktoré túto púť obetovali.

Po ďalších asi troch hodinách cesty dorazili k Moravre, ktorú preplavili na gumených člnoch. Ďalej ich čakala hodina cesty na železničnú stanicu v dedine Drösing, kde nasadli na vlak smer Viedeň. Tam sa ubytovali, oddychovali a spomínali aj na to, čo v tento deň prežili.

Počas tretieho dňa spoznávali Viedeň. Neobišli ani Dóm sv. Štefana, v ktorom boli o dvanástej na svätej omši. Okrem tohto chrámu mali možnosť vidieť i ďalšie zaujímavé miesta a nechýbali ani presuny metrom. Ubytovanie na nasledujúcu noc bolo zabezpečené v Bratislave, a tak pútnici nasadli na autobus a Viedeň opustili. Večer ešte mali v Bratislave možnosť prežiť pekný čas pri Dunaji.

Nasledujúci deň navštívili Vajnory, rodnú obec bl. Titusa. V závere púte tu mali možnosť vo svätej omši i pri relikviári bl. Titusa Zemana, poďakovať Pánu Bohu za všetky milosti. Po čase strávenom v modlitbe sa pútnici v Bratislave posilnili obedom a nasledovala cesta domov.

„Život blahoslaveného Titusa Zemana je veľkým príkladom i dnes. Jasne sa to potvrdilo i v posledných momentoch púte, kedy sa po príchode na železničnú stanicu v Banskej Bystrici chlapci ešte spoločne pomodlili. Zdalo sa, že modlitba už končí, no niektorí ešte zvolali: Blahoslavený Titus Zeman – oroduj za nás!“ prezradili organizátori.

Zdroj: sbb.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.