Deviatnik k bl. Laure Vicuni

(Bratislava, 13. januára 2023) – Laura Vicuňa je mladá blahoslavená saleziánskej rodiny. Jej mottom bolo: Radšej zomrieť, ako zhrešiť. Zomrela ako dvanásťročná – obetovala život za svoju mamu. Je patrónkou obetí zneužívania, rodín v ohrození a mladých ľudí. Na jej sviatok sa môžete pripraviť a zverovať jej svoje potreby a blížnych aj deviatnikom, ktorý začne 13.1. Nájdete ho aj na sociálnych sieťach Laury (facebook, instagram).

Laura je vzorom saleziánskych mladých. Aká je cesta jej svätosti? – hlboké priateľstvo s Ježišom- dôvera v ochranu Panny Márie- žitie každodenného života a plnenie si povinnosti- život v radosti a nádeji- postoj priateľstva a vytvárať pekných vzťahov – ochota priniesť obetu za to, čo je dôležité Laura, združenie mladých, každoročne pripravuje deviatnik k bl. Laure, ktorá je vzorom a patrónkou tejto mládežníckej organizácie.

1. deň: Moja rodina

Narodila som sa 5. apríla 1891 v Santiagu, v Chile. Môj otec José bol šľachtic a vojenský dôstojník a mama Mercedes bola krajčírkou. O dva roky sa mi narodila sestra Júlia Amanda. Čoskoro na to nám otec zomrel. Mama bola statočná, pracovala, ale keď nás vykradli, rozhodla sa prejsť do Argentíny a skúsiť šťastie tam. Bolo to veľmi náročné, odísť takto sama. V Argentíne sa jej ujal istý muž – Manuel Mora. Spočiatku sme mysleli, že je to šťastie. Ale Manuel bol násilný muž, ktorý nás živil, ale zároveň mamu týral. Vtedy som to ešte nechápala.

Pomodli sa dnes za svoju rodinu, poďakuj za všetko pekné, a popros aj o posilu do ťažkých chvíľ.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

2. deň: Druhý domov v kolégiu saleziánok

Mama chcela, aby sme sa vzdelávali a tak som spolu s Amandou začala chodiť do kolégia sestier saleziánok a na statok sme sa vracali len na prázdniny. Aj keď bolo kolégium veľmi chudobné, cítila som sa tu veľmi dobre, bol tu krásny pokoj, radosť. Vnímala som dobrotu sestier a spolu s ostatnými dievčatami sme sa podporovali v robení dobrých skutkov. Bola som tu skrátka šťastná.

Nájdi si dnes chvíľku a porozmýšľaj: Kde sa cítiš šťastne? S kým? Poďakuj za týchto ľudí alebo popros za to, aby si našla/našiel také miesto.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

3. deň: S Ježišom

Keď som mala desať, prvýkrát som prijala Ježiša vo sv. prijímaní. Svedomito som sa na tento deň pripravovala a otvorila mu celé svoje srdce. Rozhodla som sa, ako môj vzor, Dominik Sávio, že chcem radšej zomrieť, ako uraziť Ježiša hriechom. Každý okamih odteraz chcem prežívať s ním, pre neho a v ňom. Spolužiačky sa mi sem tam smejú že som „blázon do Ježiša“. A naozaj som 🙂

Skús si dnes počas dňa viackrát povedať: Ježiš je tu so mnou. Ak môžeš, prijmi ho dnes aj do svojho srdca.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

4. deň: Keď sa trápiš

Počas prípravy na prijímanie sme hovorili o sviatosti manželstva. A vtedy som to pochopila: moja mama nielen že trpí od Manuela jeho násilnosti, ale ešte aj žije v hriechu, ďaleko od Boha. Moja dobrá mama nemá v srdci Ježiša, nemohla ho prijať ani v môj veľký deň. Jej situácia ma veľmi trápila. Vtedy na náboženstve som až omdlela, keď mi to došlo. Neskôr som sa naučila, že túto bolesť môžem priniesť ako obetu, aby sa vrátila späť k Bohu. To bol môj sen – jej šťastie.

Čo trápi teba? Možno sa s tým cítiš sám/a, ale nie si. Skús sa o tom s niekým porozprávať a porozprávaj to aj Ježišovi.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

5. deň: Každodenný život

Aj keď som prežívala aj utrpenie zo situácie mamy, aj keď som sa tešila z blízkosti Ježiša, môj život bol veľmi jednoduchý a možno by sa ti zdal monotónny: škola, hry, práca, modlitba…. a predsa a mi zdal krásny a bola som šťastná, spokojná. "Pre mňa je to to isté: modliť sa alebo pracovať, modliť sa alebo hrať, modliť sa alebo spať. Tým, že robím to, čo sa odo mňa žiada, robím to, čo chce Boh, a to je to, čo chcem robiť; to je moja najlepšia modlitba." Vedela som, čo je zmyslom môjho života.

Napíš si na záver dnešného dňa, za čo si vďačný/á. Vďačnosť rozohreje tvoje srdce a prinesie ti radosť.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

6. deň: Mama Mária

Keď sa obzriem na svoj život, vidím tam ešte jednu dôležitú osobu, o ktorej som nerozprávala: vidím prítomnosť Panny Márie, ktorá ma vždy sprevádza, koná, pomáha mi. "Je to moja matka," opakujem často. Jej prítomnosť ma posilňuje zvlášť v ťažkostiach. "V tejto chvíli ma najviac utešuje to, že som bola vždy oddaná Márii. Ach, áno, je to moja matka, je to moja matka, a nič ma tak neteší ako myšlienka, že som Máriina dcéra.“

Nájdi si na obrázok Panny Márie, ktorý sa ti páči. Daj si ho na pozadie v mobile alebo vezmi so sebou a pros Máriu, aby bola blízko pri tebe.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

7. deň: Radosť- znak saleziánskej svätosti

Možno poznáš tú vetu Matky Mazzarellovej: "Radosť je znakom srdca, ktoré veľmi miluje Ježiša.“ Veľmi sa mi páčila. Aj ako Dominik hovoril o tom, že naša svätosť je v tom, že sme stále veselí a robíme dobro, ako to od náš čaká Ježiš. Ťažkosti nám nemôžu vziať nádej. Stále som v sebe nosila bolesť a ťažké situácie s Manuelom Morom. Cítila som obavy. Videla som, ako na mňa pozerá… že odo mňa chce viac. Ale ešte viac ako strach som mala istotu, že Ježiš a Mária sú mojimi priateľmi, že sú pri mne. A to napĺňalo moje srdce radosťou.

Skús dnes niekoho potešiť. Radosť rastie tým, že sa rozdáva.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

8. deň: Priatelia

Don Bosco vedel, že mladí potrebujú partiu, priateľov, ktorí ich podporia. Pre svojich chlapcov vytvoril Spolok veselosti. A ja som zas patrila v kolégiu do skupiny Dcér Panny Márie. Chceli sme byť ako Mária a rásť v dobrom. V tejto skupine bola aj moja naj kamarátka – Merceditas. Obe sme snívali veľké sny o svojom živote, hľadali sme cestu svojho povolania. Volá nás Boh, aby sme sa stali rehoľnými sestrami? Hm… Ako dobré priateľky sme sa dohodli, že sa budeme nie len povzbudzovať, ale že sa aj upozorníme, keď tá druhá urobí nejakú hlúposť. Dôverovali sme si a vedeli sme, že chceme jedna druhej dobro. Kto iný nám pomôže prekonávať zlé vlastnosti, ako dobrý priateľ?

Máš priateľa alebo niekoho, s kým by si sa chcel/a spriateliť? Napíš mu správu, kde mu napíšeš, čo si na ňom vážiš. Alebo si nájdite čas na rozhovor, ktorý začneš práve týmto.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

9. deň: Obeta za mamu

Útoky Manuela Moru vyvrcholili posledné prázdniny. Stále sa snažil byť so mnou sám. Utekala som pred ním. Ale keď som pri zábave na statku odmietla s ním tancovať, vybil si svoj hnev na mojej mame. Už som nevedela, ako ďalej. Rozhodla som sa preto, po porade so spovedníkom, že obetujem Bohu svoj život za záchranu mojej mamy. Aj Ježiš hovorí: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. On položil život za mňa, ja ho obetujem za moju drahú mamu. Boh prijal moju obetu. Moje zdravie sa zhoršilo a násilnosti Manuela ešte pridali na vysilení. Mama sa modlila za moje zdravie. Musela som jej povedať, ako to je, že som ponúkla Bohu svoj život za jej, pretože ju mám veľmi rada. Prosila som ju, nech sa nebojí a odíde od toho muža. A mama mi to sľúbila. Aj splnila.

Skús si dnes večer nájsť 5 minút, zatvor si oči a predstav si ľudí, ktorých si dnes stretol/la. Všimni si tých, ktorí majú nejaké ťažkosti, možno sú neobľúbení, možno nezvládajú školu alebo stratili blízku osobu…a možno sú aj takí, o ktorých nevieš, že majú problémy. Obetuj za nich modlitbu Otče náš – zver ich dobrému Bohu, ktorý sa stará o každého a je blízko zvlášť tým, ktorí trpia.

Bl. Laura Vicuňa, oroduj za nás

Modlitba k bl. Laure

Blahoslavená Laura Vicuňa,Cirkev ťa oslavuje ako vzor mladých.Bola si poslušná Svätému Duchua čerpala si silu z Eucharistie,vypros nám milosť,o ktorú ťa s dôverou prosíme…Pomôž nám dosiahnuť hlbokú vieru, chrániť si čistotu, verne si plniť dennépovinnosti, víťaziť nad nástrahami egoizmu a zla.Nech sme aj my úplne otvorení pre Božiu vôľu,dôveru k Panne Márii a lásku voči všetkým. Amen.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.