Deviatnik k donovi Boscovi

(Bratislava, 21. januára 2014) – Prežívame posledný rok prípravy na 200-té výročie od narodenia dona Bosca. Tento rok je venovaný saleziánskej spiritualite, ako konkrétnemu spôsobu prežívania vzťahu s Bohom. Až do sviatku svätého Jána Bosca Vám ako prípravu na tento významný sviatok budeme na stránkach saleziani.sk pravidelne prinášať modlitbu deviatnika v duchu saleziánskej spirituality. Každý deň sa bude niesť v znamení jedného z prvkov saleziánskeho ducha podľa saleziánskych stanov.

Autorom novény je salezián don František Kubovič, ktorý momentálne pôsobí ako direktor saleziánskeho domu v bratislavskom stredisku na Miletičovej.

Veríme, že počas nastávajúcich deviatich dní, sa Vám podarí intenzívne prežívať jednotlivé charakteristiky saleziánskeho ducha, a tak ponúknuť okolitému svetu jeho stálu sviežosť a účinnosť privádzania druhých k Bohu.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.