Deviatnik k donovi Boscovi – 1. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

1. deň – Evanjelium radosti

22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní

Zamyslenie:V Ježišovi sa nám Boh zjavil, ako „Boh radosti“. Samotné evanjelium je „radostná zvesť“, ktorá začína blahoslavenstvami. Ježiš ich nielen ohlásil, ale aj žil, a tým nám ukázal ako nadobudnúť pravú radosť. Je to radosť, ktorú treba trpezlivo hľadať . Nachádza sa v poslušnosti voči Otcovi. Treba ju postupne nadobudnúť. Nedosiahneme ju hneď, bez dlhého a občas ťažkého boja, ale Ježiš pozná tajomstvo, ako zvíťaziť. Blahoslavenstvá, ktoré sú „opisom Ježišovej tváre“ sú mapou tejto cesty. Sú to značky, ktoré ukazujú cestu, ktorú Ježiš už prekonal.

Celý život dona Bosca je „evanjeliom radosti“. Nejde tu len o nejaký krátkodobý pominuteľný pocit zábavy a veselosti, ale o vnútornú silu, ktorá odolávala ťažkostiam života. Pre dona Bosca byť šťastným znamenalo umenie správne používať svet, nie uchmatnúť si ho pre seba, ale chrániť ho, rozvíjať ho a starať sa oň.

Radosť je spoločenstvo, kde sa premieňame na pokrm pre druhého. Nie je to len chvíľkový pocit, ale stávame sa stálym dobrom, v každom okamihu života. Jednoducho, sme darom pre druhých.

Otázka:Mám radosť z toho že som kresťan, z toho, ako prežívam svoju vieru?

Don Bosco:Nenazývajte radostný ten deň, ktorý zanechá vo vašom srdci výčitky svedomia, strach pred Božím pohľadom a súdom.

Sväté písmo:„Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!“ (Flp 4, 4)

Predsavzatie:Pokúsim sa trpezlivo počas celého dňa byť svedkom radosti tým, že budem mať dôveru vo víťazstvo dobra, budem oceňovať dobro v mojom okolí a nebudem bedákať nad životom.

 

Modlitba k donovi BoscoviSvätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracovalpre spásu duší;buď nám vodcom,aby sme hľadalisvoje duševné dobroa spásu blížneho.Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,premáhať náruživostia ľudské ohľady.Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicua Svätého otca, rímskeho pápeža.Vypros nám šťastnú hodinu smrti,aby sme prišli k tebe do neba.Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

2013_01_22_9rozhovor1.jpg

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.