Deviatnik k donovi Boscovi

Tieto zamyslenia počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (od pondelka 22.1. do utorka 30.1.) chcú byť priestorom pre pokojnú modlitbu a uvažovanie. Veľa zamyslení už bolo pripravených o donovi Boscovi, tieto sa chcú zamerať na jeho spiritualitu, na jeho vnímanie Boha, jeho vieru. Dovoľme donovi Boscovi dotknúť sa nášho srdca.

Predsavzatie Pred vstupom do seminára v októbri 1835 si don Bosco dáva predsavzatia. Jedno z nich je: „Každý deň poviem nejakú dobrú myšlienku a budem kamarátom, priateľom a príbuzným rozprávať nejaký príbeh, ktorý povzbudzuje k dobrému. Ak sa s nikým nestretnem, poviem to aspoň svojej matke“ (MO 89). Skúsme počas týchto dní byť spojení s donom Boscom aj tým, že sa budeme snažiť počas dňa povedať niekomu niečo pekné.

Myšlienka Odvahu, odvahu, vždy odvahu. Nikdy sa neunavme v konaní dobra, Boh bude s nami. Pamätajte, že slávenie sviatkov prináša Božie požehnanie pre všetky starosti dňa. V dobe, v ktorej žijeme, je treba veľa skromnosti a čistoty. (Don Bosco)

1. deň: Obraz o Bohu2. deň: Zmysel pre Boha3. deň: Skúsenosť s Bohom, tešiť sa z Božej dobroty4. deň: Askéza každodenného hrdinstva5. deň: Rodinnosť6. deň: Priateľstvo7. deň: Mária8. deň: Spiritualita – mystika milosti jednoty9. deň: Rozhodnutie

 

 

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.