Deviatnik k donovi Boscovi – 3. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

3. deň – Preventívny systém

24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dníZamyslenie:Bohu záleží na spáse každého človeka. Celá Biblia rozpráva o tom, ako Boh hľadá a ustavične vychováva človeka. Práve preto poslal svoj Syna, aby nám v ňom ukázal cestu k pravde a k plnému životu. Boh stojí stále pri nás, aj vtedy keď sa vzdialime od neho a snaží sa nás priviesť k sebe, ako stratenú ovečku. Váži si našu slobodu, to či ho prijímame alebo odmietame. Odmietnutie prináša vždy bolesť, ale ako správny Vychovávateľ ju na nás dopustí, aby sme sa spamätali a vrátili sa k nemu.

Láska dona Bosca k mladým spočívala v tom, že sa zaujímal o celý ich život. Vnímal ich najnaliehavejšie potreby. Celé jeho srdce, jeho osoba, vôľa, čas, fyzická sila boli zamerané na ich dobro, aby sa mohli všestranne rozvíjať a spasiť si dušu.Preventívny systém je skúsenosť a štýl života, cez ktoré sa dá žiť s Bohom. Je to umenie vnímať pôsobenie Boha v ľuďoch, ktorí sú v mojom okolí, najmä mladých, a robiť všetko pre to, aby sme sa raz všetci stretli v nebi.

Otázka:Poznám tri piliere preventívneho systému dona Bosca: rozum, náboženstvo a láskavosť?

Don Bosco:Čo tvorí piliere výchovného systému? Konkrétna láska k blížnym, bázeň pred Bohom, dôvera k spovedníkovi, sviatosť zmierenia, časté sväté prijímanie a denná svätá omša.

Sväté písmo:„Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný, zhovievavý bývaš nad hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol ty k existencii povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života, veď tvoj neporušiteľný duch je vo všetkom. Preto mierne karháš tých, čo poblúdia, napomínaš ich tým, keď im pripomínaš to, čím zhrešili, aby zanechali hriech a verili v teba, Pane.“ (Múd 11, 23 – 26; 12, 1 – 2)

Predsavzatie:Pokúsim sa dnes niekoho blízkeho sprevádzať preventívnym systémom na jeho ceste k Bohu. Môže to byť dieťa zverené na stretku, súrodenec, spolužiak, kamarát…

Modlitba k donovi BoscoviSvätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracovalpre spásu duší;buď nám vodcom,aby sme hľadalisvoje duševné dobroa spásu blížneho.Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,premáhať náruživostia ľudské ohľady.Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicua Svätého otca, rímskeho pápeža.Vypros nám šťastnú hodinu smrti,aby sme prišli k tebe do neba.Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

 

2013_01_22_9rozhovor1.jpg
 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.