Deviatnik k donovi Boscovi

(Bratislava, 21. januára 2021) – Počas deviatich dní pred sviatkom dona Bosca (22.1. – 30.1.) ponúkame deviatnik saleziána Františka Kuboviča zameraný na láskavosť dona Bosca.

Deviatnik PDF / Deviatnik e-knihaZamyslenia deviatnika môžete denne sledovať na našom facebooku.

Liturgický sviatok sv. Františka Saleského – 24. január, ktorý prozreteľnostne slávime počas deviatnika k donovi Boscovi, nás privádza k tomu, aby sme si s vďačnosťou a úctou spomenuli nielen na zakladateľa saleziánskej spoločnosti a celého saleziánskeho diela, ale aj na jeho patróna. Na dvoch veľkých svätcov, ktorí dosiahli svätosť nielen vďaka horlivej apoštolskej práci v starostlivosti o duše, ale aj vďaka optimizmu, hlboko ľudskému pohľadu na človeka a s konkrétnym postojom srdca v láskavosti a miernosti.

Don Bosco vo svojom sne z deviatich rokov počul slová: „Musíš si ich získať za priateľov dobrotou a láskou, a nie bitkou.“ Pravdepodobne v deviatich rokoch ešte nepočul hovoriť o láskavosti sv. Františka Saleského. K jeho prvému „stretnutiu“ s týmto svätcom došlo počas štúdií v seminári v Chieri. V seminárnom kostole bola sv. Františkovi zasvätená jedna kaplnka a bolo tam tiež laické spoločenstvo, ktoré nieslo jeho meno. Už tu si ho don Bosco vybral za vzor.

V roku 1854 na Valdoccu vyhlásil: „Panna Mária chce, aby sme založili kongregáciu. Rozhodol som sa, že sa budeme volať saleziáni. Uchýlime sa pod ochranu svätého Františka Saleského a budeme mať účasť na jeho nekonečnej láskavosti.“ Ešte v tom roku don Bosco dal prvej skupinke 17 chlapcov, ktorí túžili nasledovať jeho kroky v práci s mládežou, názov „Nábožná spoločnosť svätého Františka Saleského.“

Možno ešte spomenúť aj ďalšie „stretnutia“ dona Bosca s Františkom Saleským. Markíza Barolová, pochádzajúca z Francúzska, ktorá mala veľkú úctu k Františkovi Saleskému, dala vo svojom charitatívnom dome nad vchod miestnosti, z ktorej sa 8. decembra 1844 stala prvá kaplnka oratória, zavesiť jeho obraz. Don Bosco povedal, že to je práve ten svätec, ktorý sa mu páči a u ktorého nachádza to, čo potrebuje pre chlapcov – saleziánsky spôsob správania – trpezlivosť a láskavosť. V Turíne bol v tej dobe veľký chaos, šírili sa bludy, prenikal tam protestantizmus ako v období Františka Saleského, a tak si ho don Bosco zvolil, aby mu pomohol orientovať sa v ťažkých časoch konfrontácie. Keď sa oratórium presťahovalo do Pinardiho domu a vznikla Spoločnosť sv. Františka Saleského, don Bosco prvý kostol oratória na Valdoccu zasvätil práve jemu.

Don Bosco žiadal dona Pestarina v Mornese, aby sa dievčatá, ktoré sa chcú stať rehoľníčkami, zhromaždili v deň sviatku Františka Saleského. A tak sa 29. januára 1872 (v tom čase sa slávil v tento deň) konali prvé voľby predstavenej a bola zvolená Matka Mazzarellová. Sestry nazývame tiež sestry saleziánky. A ako nazývame spolupracovníkov? Saleziáni spolupracovníci.

V roku 1877 bol sv. František Saleský vyhlásený za učiteľa Cirkvi. Sestry Navštívenia z Annecy (rehoľa, ktorú založil sv. František Saleský) pozvali všetkých, že môžu prispieť na výzdobu kostola v Annecy. Don Bosco odpovedal, že je prianím jeho srdca zapojiť sa, a zaplatil krásny oltár na počesť sv. Františka Saleského, ktorý sa nachádza v Annecy dodnes. Keď šiel don Bosco v roku 1883 do Paríža, vykonal prvú saleziánsku púť. V Paríži desať rokov študoval sv. František Saleský a prežil tam hlbokú krízu, z ktorej ho zachránila Panna Mária. Don Bosco putoval pred mariánsky oltár, kde sv. František Saleský ako mladý študent zažil svoje oslobodenie, aby sa tam modlil. Každý rok 29. januára s veľkou horlivosťou slávil sviatok Františka Saleského a asi nie náhodou zomrel onedlho nato – 31. januára. Don Bosco šiel hľadať sv. Františka do neba.

V tomto deviatniku ponúkame zopár myšlienok priamo z diela sv. Františka Saleského Filotea – Návod na nábožný život z roku 1607. Uvádza v ňom rady pre Filoteu (neznámu dušu), ktoré vysoko ocenil aj sám pápež Alexander VII., ktorý ho v roku 1666 vyhlásil za svätého. V liste svojim príbuzným pápež píše: „Filotea obsahuje najlepšie poučenie, ako sa človek môže stať čnostným a bohabojným. Po Pánu Bohu tomuto spisu ďakujem za všetko, čo mám a čo som získal. Už mnoho ráz som prečítal túto knihu, ale nemôžem ju odložiť, lebo vždy z nej vyčítam niečo nové. Verím, že aj tebe bude zrkadlom a vodcom na cestách života. Nebude ťa nahovárať, aby si bol trapistom, aby si bol pustovníkom a utiahol sa do samoty, nebude ťa nahovárať, ktorý stav si máš vyvoliť, ale povznesie tvoju myseľ ku kresťanskej dokonalosti. Potichučky ťa povedie rovnou, pohodlnou cestou k utešenej nábožnosti, ktorá sa prežíva v každom povolaní a stave.“

Možno sa nám bude zdať, že deviatnik je viac o sv. Františkovi Saleskom ako o donovi Boscovi. Nezabúdajme, že don Bosco sa inšpiroval práve Františkovou spiritualitou, ktorou bol poznačený spôsob jeho konania, vnímania človeka a myslenia. Možno sa nám bude zdať štýl vyjadrovania trochu pristarý (414 rokov od prvého vydania Filotey), ale to vôbec neprekáža, práve naopak, zájsť k prameňom, aby sme pochopili dona Bosca, môže byť len obohacujúce. Nech aj nás v tomto deviatniku povzbudí spolu so žalmami zopár myšlienok ženevského biskupa, ktorý bol vzorom dona Bosca a pomohol mu stvárniť jeho srdce podľa Srdca Ježišovho.

František Kubovič SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.