Deviatnik k donovi Boscovi – 8. deň

Už o niekoľko dní budeme sláviť sviatok nášho zakladateľa dona Bosca. Pri tejto príležitosti vychádza deviatnik saleziána Františka Kuboviča, ktorý je zameraný na Heslo hlavného predstaveného.

Nech týchto deväť dní spoločnej modlitby nám všetkým pomôže vymodliť si od dona Bosca umenie svedčiť svojím životom o evanjeliu radosti a múdro vychovávať. Don Chavéz nám k tomu odporúča: "Žime jednoducho. Milujme nezištne. Starajme sa o druhých seriózne. Hovorme láskavo."

8. deň – Každodenná práca

29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni

Zamyslenie:Žijeme v dobe, keď každý chce zarobiť čo najviac peňazí, no pritom chce čo najmenej pracovať. Je aj veľa ľudí, ktorí prácu nemajú a chceli by pracovať, no sú ja takí, ktorým sa nechce. Je bežné stretnúť dnes mladých, ktorí bývajú doma ako v hoteli, prídu domov najedia sa a prespia. Celý deň ich doma nevidno, rodičia im robia sluhov a nijako nepomáhajú pre dobré fungovanie domácnosti. Dnes už nie je ani nič zvláštne, ak niekto spí v sobotu, alebo v nedeľu do obeda, alebo aj dlhšie.Don Bosco poučený skúsenosťou roľníckej práce v Becchi svojim chlapcom hovorieval: „Lenivý chlapec bude vždy somárom.“ „Kto si nenavykne pracovať v mladosti, bude viac-menej lenivý až do staroby.“ Na Valdoccu sa tvrdo bojovalo proti lenivosti a práca sa striedala s modlitbou, hrou a učením.

Prácou nielenže rozvíjame tento svet, ale rozvíjame aj samých seba, svoje dary a talenty. Práca mladého človeka je učenie, aj keď to znie čudne. Práve učením sa pripravuje na svoju budúcnosť do sveta práce, kde bude musieť prevziať zodpovednosť za zverené úlohy. Všetko, čo sa raz naučí, určite sa mu v živote zíde.

Otázka:Ako vyzerá moja práca počas dňa?

Don Bosco:Pracuj stále, ale vždy s láskavosťou sv. Františka Saleského a trpezlivosťou Jóba.

Sväté písmo:„Veď aj keď sme boli u vás, prikazovali sme vám toto: Kto nechce pracovať, nech ani neje. Lebo počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. Takýmto prikazujeme a vyzývame ich v Pánu Ježišovi Kristovi, aby pokojne pracovali, a tak jedli svoj chlieb. Ale vy, bratia, neochabujte v konaní dobra.“ (2 Sol 3, 10 – 13)Predsavzatie:Dnes sa budem snažiť prekonať lenivosť, pomôžem v domácnosti a zodpovedne sa na- učím veci do školy.

Modlitba k donovi BoscoviSvätý Ján Bosco,otec a učiteľ mládeže,ty si toľko pracovalpre spásu duší;buď nám vodcom,aby sme hľadalisvoje duševné dobroa spásu blížneho.Pomáhaj námplniť si dobre svoje povinnosti,premáhať náruživostia ľudské ohľady.Nauč násmilovať Sviatostného Spasiteľa,Pannu Máriu Pomocnicua Svätého otca, rímskeho pápeža.Vypros nám šťastnú hodinu smrti,aby sme prišli k tebe do neba.Amen.

Pripomeniem si úmysel, za ktorý sa modlím tento deviatnik.

 

2013_01_22_9rozhovor1.jpg
 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.