Deviatnik k donovi Boscovi: 9 RÁD DONA BOSCA MLADÝM

Z bohatej skúsenosti svätého priateľa mladých a v dialógu so svätým Františkom Saleským

(Bratislava, 20. januára 2023) – Ako duchovnú prípravu na sviatok dona Bosca od 22. do 30. januára prežijeme spoločne tento deviatnik. S pomocou svätého Františka Saleského sa ti don Bosco, ktorý je zároveň otcom, učiteľom a priateľom mladých, prihovorí deviatimi radami. Na každý deň je navrhnutá krátka myšlienka dona Bosca, ktorá je podľa nás stále aktuálna pre mladého človeka. Okrem toho príde vhod aj myšlienka svätého Františka Saleského, ktorého si turínsky svätec vybral ako patróna pre svoju duchovnú rodinu.

Vraví sa, že najhoršia rada je tá nevyžiadaná. Preto si spomeň, ako don Bosco celý svoj život prežil so stovkami mladých a mnohým plnohodnotne nahradil rodičov. Aj vo chvíľach, keď jeho práca bola mimo oratória, jeho srdce vždy bilo pre mladých. Možno povedať, že mladým rozumel, lebo ich mal rád. To, čo napísal pred stopäťdesiatimi rokmi, má silu ťa osloviť aj dnes.

Aby bol tento deviatnik účinný, podľa dona Bosca, si na začiatku musíš uvedomiť týchto pár vecí:- Nedúfaj v schopnosti ľudí, ale ver Bohu! Úplne sa opri o Ježiša a Máriu.- Vždy si opakuj: „Buď vôľa Tvoja, nie moja.“ To sa týka úmyslu, za ktorý sa modlíš. – Pred sviatkom dona Bosca choď na spoveď a podľa možnosti aj cez týždeň chodievaj na sv. omšu.- Opráš svoju vieru v Ježiša v Eucharistii a dôveru k Márii Pomocnici kresťanov.- Obetuj ťažkosti za dobro druhých, najmä za tých mladých ľudí, ktorí to najviac potrebujú.

1. deň (22.1.) VER V SILU MODLITBY2. deň (23.1.) ROZKVITNI TAM, KDE SI3. deň (24.1.) NEBOJ SA, NETRÁP SA4. deň (25.1.) CEZ DEŇ MAKAJ, V NOCI SPI5. deň (26.1.) MAJ SO SEBOU TRPEZLIVOSŤ6. deň (27.1.) NEKRITIZUJ DRUHÝCH ZBYTOČNE 7. deň (28.1.) MÁRIA TI KRYJE CHRBÁT8. deň (29.1.) HĽADAJ BOHA VO SVIATOSTIACH9. deň (30.1.) PÝTAJ SA BOHA, ČO OD TEBA CHCEBONUS (31.1.) PROS SI DARČEK, PO KTOROM TÚŽIŠ

Deviatnik na stiahnutie – PDF.

Ďakujeme:MGS Triveneto, Jozef Kupka SDB, Pavol Pipka SDB, Marián Peciar SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.